Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Badamy jakość powietrza

wtorek, 6 lutego 2018
Program Life

Gmina Miechów realizuje projekt pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” jako jeden z 62 partnerów w województwie małopolskim.

Jednym z partnerów projektu jest Krakowski Alarm Smogowy, który dostarczył do Gminy Miechów pyłomierz mierzący stężenie pyłu PM10. Pyłomierz zlokalizowany jest na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie i pozostanie tam do 26 lutego 2018 roku.

https://www.krakowskialarmsmogowy.pl/text/szczegoly/id/374

 Polskie normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.
Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

PRZYDATNE LINKI:

UCHWAŁA Nr XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu

Jakość powietrza w małopolsce:

http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/

Podziel się:

W tej kategorii: