Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Instalacje solarne i układy fotowoltaiczne - inforamcje dla osób, które złożyły ankiety

piątek, 11 sierpnia 2017

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu w dniu 07.08.2017r. z firmą DO EKO Dotacje Optymalne z Tarnowa informujemy, iż do dnia 11.08.21017r. każdy mieszkaniec, który złożył ankietę informacyjną w sprawie montażu instalacji solarnej lub fotowoltaicznej i zdecyduje się brać udział w projekcie, zobligowany jest podpisać umowę na wykonanie inspekcji technicznej budynku oraz do dokonania wpłaty w kwocie 246,00 zł – instalacja solarna, 258,30 zł - instalacja fotowoltaiczna na konto firmy DO EKO.

Wzór umowy, dane do przelewu oraz prezentacja OZE do pobrania poniżej lub w Referacie Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta Miechów pok. 203, 204, 205, tel. 41 38 300 40 wew. 53,35,42.

Podpisaną umowę (w dwóch egzemplarzach) wraz z potwierdzeniem przelewu należy dostarczyć do Referatu Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju do dnia 11.08.2017.

Do pobrania:

Podziel się:

W tej kategorii: