Miechów - Miasto i Gmina

Wybory samorządowe 2018
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Ostatnie miejsca na wymianę pieców węglowych

czwartek, 12 października 2017

Gmina Miechów ogłasza przedłużenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Miechów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla zadania pn. „Wymiana starych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne kotły w Gminie Miechów”.

Warunkiem uzyskania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku dokonanej inwestycji, polegającej na likwidacji pieców węglowych, kotłów starej generacji opalanych węglem, kotłowni koksowo – węglowych,zwanych dalej „źródłem ciepła opalanym paliwem stałym” oraz trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ciepła w postaci ogrzewania węglowego spełniającego normy „Ekoprojektu”

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

1. Wnioski o dotację składają wyłącznie osoby, które zrealizują zadanie do dnia 27.10.2017r.
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dotację, pracownicy Referatu Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju przeprowadzą kontrolę w miejscu likwidacji pieca sporządzając odpowiedni protokół.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości wszystkich danych zawartych we wniosku o dotację zawarta zostanie umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Miechów.
4. Po podpisaniu umowy Wnioskodawca przystępuje do realizacji zadania.

Kryteria przyznawania dotacji:

a) wielkość efektu ekologicznego osiągniętego poprzez realizację zadania określonego na podstawie mocy zlikwidowanego i montowanego źródła ciepła,
b) złożenie wniosku o udzielenie dotacji na ograniczenie niskiej emisji do Programu „KAWKA” lub RPO WM na lata 2014 –2020 i obecność na liście rezerwowej do w/w programów,
c) kolejność złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą od dnia 13.10.2017 r. do dnia 18.10.2017r. w godzinach pracy Urzędu na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta Miechów ul. Henryka Sienkiewicza 25; 32-200 Miechów. 

Wszelkich informacji udziela Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju pok. 203, 204, 205 tel. 41 38 300 40 wew. 53, 35 lub 42, e-mail: ekaminska@miechow.eu

Do pobrania:

Podziel się:

W tej kategorii: