Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Oszczędzam energię - weź udział w akcji, wygraj nagrody!

środa, 29 listopada 2017

Gmina Miechów zaprasza do akcji „Oszczędzam energię” organizowanej w ramach działań edukacyjnych projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA /LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Celem akcji jest edukacja w zakresie oszczędności energii oraz zachęcenie do korzystania z energooszczędnych rozwiązań w domach.

Zasady uczestnictwa w akcji są następujące:

a) pierwsze 85 osób (pełnoletnich mieszkańców Gminy Miechów), które polubią funpage na portalu społecznościowym Facebook „Ekodoradca Gminy Miechów” i napisze w komentarzu pod postem o akcji odpowiedź na pytanie: poprzez jakie codzienne czynności możemy oszczędzać energię i dlaczego powinniśmy ją oszczędzać, otrzyma zestaw oszczędności energii składający się z:

- dwóch żarówek LED,

- perlatora kuchennego,

- perlatora umywalkowego,

- reduktora prysznicowego,

- adaptera do perlatora umożliwiającego przejście z gwintu M24x1 na M22x1

- ekranu zagrzejnikowego refleksyjnego o wymiarach 1,5m x 0,5m x 3mm;

- broszury o charakterze edukacyjno-informacyjnym dotyczącą oszczędzania energii w domach,

b) warunkiem odebrania zestawu jest podpisanie w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów, pokój 205, deklaracji stanowiącej zobowiązanie do przesłania w wiadomości na stronie portalu facebook Ekodoradca Gminy Miechów  zdjęcia wykonanego podczas wspólnego czytania przez domowników broszury załączonej do zestawu oraz dostarczenia do Urzędu Gminy i Miasta Miechów w terminie 6 miesięcy wypełnionej ankiety dotyczącej akcji „Oszczędzam energię”,

c) zarówno dla jednej osoby jak i do jednego mieszkania/domu może zostać przekazany tylko jeden zestaw oszczędnościowy,

d) udział w akcji jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Gminę Miechów  nieograniczonych czasowo ani terytorialnie autorskich praw majątkowych do zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie zwielokrotniania i utrwalania zdjęcia poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt 2 poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

e) w akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie i nieograniczone w zdolności do czynności prawnych.

Do pobrania:

Podziel się:

W tej kategorii: