Miechów - Miasto i Gmina

Wybory samorządowe 2018
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

piątek, 6 października 2017

2 października br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyły się konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Miechów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Spotkanie otworzył Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, który przywitał zebranych gości i podsumował współpracę pomiędzy Gminą Miechów a organizacjami pozarządowymi. Następnie Magdalena Wilk, Kierownik Referatu Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przedstawiła finansowe oraz pozafinansowe formy współpracy oraz planowane środki na realizację programu w roku następnym.

W otwartej dyskusji, przedstawiciele trzeciego sektora wskazywali pomysły na dalszy rozwój współpracy oraz podawali przykłady projektów, które w ramach ogłaszanych przez gminę konkursów powinny zostać zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.

Warto podkreślić, iż głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnych poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Miechów a organizacjami pozarządowymi.

Cele szczegółowe obejmują m.in.: umacnianie lokalnych działań, tworzenie warunków do powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertami na realizację zadań publicznych realizowanych przez samorząd czy też prezentację dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego osiągnięć. Planowana kwota na realizację zadań określonych w programie to 1 000 000,00 zł.

Podziel się:

W tej kategorii: