Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Wiejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Falniowie A A A RSS pdf drukuj

Wiejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Falniowie tworzy świetlica wiejska oraz boisko sportowe. Centrum zostało utworzone w celu przełamania barier w dostępie dzieci, młodzieży, dorosłych z terenów wiejskich do bazy sportowej, umożliwienie aktywnego spędzania czasu wolnego, zaaranżowanie miejsca mającego na celu integrację mieszkańców wsi. 

Teren Centrum stanowi świetlica wiejska wraz z garażami pod sprzęt bojowy OSP oraz obiekt sportowy- boisko treningowe trawiaste wraz z trybunami dla widzów (ok.200 miejsc), zadaszenie i ławki dla piłkarzy rezerwowych. 

Wiejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Falniowie