27 Wtorek, 27 lutego 2024 Anastazja, Wiktor, Gabriel
Pogoda

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.miechow.eu

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
email: gmina@miechow.eu
tel. +48 41 38 300 40

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 18.06.2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 4.04.2017

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury
  • odsłuchanie strony możliwe za pomocą przeglądarek posiadających tą funkcję
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • mapa strony

Deklarację sporządzono dnia 14.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator do spraw dostępności: Monika Górak, tel. 41 38 300 40 e-mail: mgorak@miechow.eu
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia
Do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie prowadzą dwa wejścia. Wejście przystosowane dla niepełnosprawnych znajduje się od północnej strony budynku. Przy parkingu głównym przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone znakami poziomymi i pionowymi.

Dostępność toalet
Łazienki na parterze Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Urząd nie posiada specjalistycznej windy umożliwiającej pokonanie schodów osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim z parteru.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Dziennik podawczy znajduje się przy wejściu głównym do urzędu. Pracownicy Dziennika Podawczego zapewniają interesantom informację na temat rozkładu budynku.

W budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym. W przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro Urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W Urzędzie  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacja moblina
mGminaMiechów

na górę

Podziel się: