18 Wtorek, 18 maja 2021 Alicja, Feliks, Eryk
Pogoda

Ekodoradcy dla biznesu

wtorek, 27 kwietnia 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nakłada na gminy obowiązek informowania przedsiębiorców o zapisach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła:
„Prowadzenie akcji informacyjnej o wymaganiach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany kotłów z dotarciem przynajmniej raz w roku do każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy, który eksploatuje instalację spalania paliw stałych.”

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) co miesiąc udostępnia na swojej stronie internetowej Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców.

Dodatkowo w ramach MCP działają Ekodoradcy dla biznesu, udzielający przedsiębiorcom bieżących informacji i porad w zakresie finansowania proekologicznych działań. Ich dane kontaktowe dostępne są pod linkiem: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-bizne...

Ponadto dzięki uprzejmości Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim, już od lutego br., w ramach informacji zawartych we wspomnianym wyżej newsletterze, wyróżniane są aktualne możliwości dotacyjne do wymiany źródeł ciepła. Biuletyn dostępny jest na stronie:https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-bizne... ,

Informacje gromadzone przez Ekodoradców dla biznesu mogą zostać wykorzystane na potrzebę przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród przedsiębiorców, o której mowa w Programie ochrony powietrza. 

Ekodoradcy udzilą przedsiębiorcom najbardziej rzetelnych informacji związanych z możliwościami finansowania inwestycji w ich firmach, w tym polegających na wymianie urządzeń grzewczych.

Współpraca między jednostkami pozwoli na efektywniejszą realizację zapisów Programu ochrony powietrza i tym samym wpłynie na przyspieszenie pozytywnych skutków środowiskowych w Małopolsce, które są naszym wspólnym celem.

Zachęcamy do skorzystania z porad Ekodoradców dla biznesu.

Podziel się:


na górę