29 Środa, 29 marca 2023 Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
Pogoda

Konkursy dla dzieci i młodzieży na rok Macieja Miechowity

czwartek, 9 marca 2023
Kliknięcie otwiera galerię

W ramach obchodów 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity, Gmina Miechów, Muzeum Ziemi Miechowskiej oraz Biuro Wystaw Artystycznych zapraszają najmłodszych z regionu do wzięcia udziału w konkursach edukacyjnych poświęconych postaci światowej sławy uczonego, lekarza, historyka oraz rektora Akademii Krakowskiej.

„Maciej Miechowita okiem najmłodszych Miechowian” to konkurs adresowany do dzieci z przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a także uczniów klas I-III.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać Miechowity dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, pastele, farby, wycinanki, collage – z wyłączeniem technik komputerowych i zdjęć). Każda z placówek oświatowych z regionu do 12 maja br. może zgłosić do 10 prac swoich podopiecznych.

Celem konkursu jest m.in. rozwijanie zdolności artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej, w tym dziedzictwa kulturowego Miechowa, popularyzowanie wśród uczniów historii regionu oraz promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

Historyczny test wiedzy

Dla starszych uczniów przygotowano test wiedzy pn. „Wokół Macieja Miechowity w 500. rocznicę śmierci”, który ma za zadanie m.in. kształtować umiejętności związane z samodzielną analizą i interpretacją wydarzeń oraz postaci historycznych, jak również rozwijać umiejętności wskazywania powiązań pomiędzy przeszłością a czasami współczesnymi.

Do 12 maja br. szkoły mają czas na zgłoszenie reprezentacji uczniów (do 5 osób) z klas IV-VIII do gminnego etapu konkursu, który odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Dla zwycięzców przygotowane zostaną nagrody, a ich wręczenie odbędzie się podczas uroczystości organizowanej na okoliczność 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity (9 września br.).

Regulaminy dostępne są pod tekstem.

Zachęcamy do udziału!

Do pobrania:

Podziel się:


na górę