29 Niedziela, 29 maja 2022 Magdalena, Teodozja, Maria
Pogoda

Kwalifikacja wojskowa w gminie Miechów

poniedziałek, 2 maja 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie informuje, że zgodnie z Planem Powiatowej Komisji Lekarskiej kwalifikacja wojskowa dla gminy Miechów odbędzie się  w następujących terminach:

- w dniach od 16.05.2022 do 19.05.2022  dla mężczyzn z terenu Gminy Miechów

- w dniu 26.05.2022 – dla kobiet

- w dniu 27.05.2022 – dzień rezerwowy

 O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska.

Miejsce i godziny pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej:

Miechów, ul. Marii Konopnickiej 4 ( budynek krytej pływalni) w godzinach od 9.00 -13.00

 Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2003 roku
  • urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • osoby urodzone w latach 2001-2002,  które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, a okres niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
  • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę  w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu  i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej jeżeli stawiający jest leczony i wpływa to na określenie kategorii zdrowia.
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje.

Jeżeli osoba wzywana nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym  w wezwaniu terminie i  miejscu jest obowiązana powiadomić o tym fakcie Burmistrza Gminy i Miasta najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej . Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się  do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku na terenie województwa małopolskiego.

Podziel się:


na górę