Miechów - Miasto i Gmina

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Termomodernizacja kolejnych budynków użyteczności publicznej

wtorek, 10 kwietnia 2018

Rozpoczyna się realizacja kolejnych zadań w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów, która obejmie termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie oraz budynku Zaplecza Sportowego przy ul. M. Konopnickiej.

Na realizację powyższych inwestycji samorząd Miechowa otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120 w ramach osi 4: Regionalna polityka energetyczna.

Wykonawcą będzie Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa, któremu  w dniu 10 kwietnia 2018 roku przekazano place budowy. W ramach zawartej umowy z gminą Miechów, wykonany zostanie następujący zakres prac:

Budynek Zaplecza Sportowego

 • Docieplenie ścian
 • Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
 • Rozebranie podłóg na gruncie oraz wykonanie nowych warstw
 • Wykonanie posadzek z wykładziny PVC oraz płytek ceramicznych
 • Montaż prefabrykowanych rynien dachowych oraz rur spustowych
 • Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy led  85 szt
 • Montaż instalacji  fotowoltaicznej o mocy 10 kWp
 • Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego  o mocy 21 kW
 • Budowa nowej instalacji c.o.

 Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Docieplenie ścian
 • Docieplenie  stropodachu i stropu poddasza
 • Wymiana stolarki okiennej
 • Montaż nawietrzaków okiennych
 • Wymiana drzwi wejściowych
 • Odtworzenie istniejących gzymsów i listew
 • Montaż prefabrykowanych rynien dachowych
 • Wykonanie cokołu oraz wejścia głównego do budynku
 • Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy led  290 szt
 • Montaż instalacji  fotowoltaicznej o mocy 10 kWp

W przekazaniu palcu budowy uczestniczyli przedstawiciele gminy oraz zarządcy obiektów objętych termomodernizacją. Obecni byli również: kierownik budowy, inspektorowie nadzoru inwestorskiego: branży elektrycznej, sanitarnej i konstrukcyjno-budowlanej.
Na miejscu omówiono poszczególne etapy robót ujęte w dokumentacji technicznej. Realizację zaplanowanego zakresu prac koordynował będzie Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Wartość zadań obejmujących termomodernizację budynku Zaplecza Sportowego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie niespełna 1,2 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na III kwartał 2018 r.

W ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów, wykonana została już termomodernizacja  Ośrodka Zdrowia w Nasiechowicach. Obecnie prowadzone są prace obejmujące termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jaksicach i Szkoły Podstawowej w Pojałowicach.

Podziel się: