Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Zespół koordynujący A A A RSS pdf drukuj

Budżet Obywatelski dla miasta Miechowa w 2017 roku - nabór do Zespołu Koordynującego

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza nabór do Zespołu Koordynującego ds. Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa.

Nabór prowadzony będzie w dwóch kategoriach:

  1. Mieszkaniec – 3 mieszkańców miasta, którzy ukończyli 16 rok życia,

  2. Organizacja pozarządowa – 3 członków organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Miechowa.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 4 do 13 stycznia 2017 r. - do godz. 12:00, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy złożyć na Dzienniku Podawczym w tut. Urzędzie, lub przesłać wypełniony i podpisany skan drogą elektroniczną na adres mailowy: kadamski@miechow.eu

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Referacie Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju (pok. 204, 205) oraz na stronie internetowej www.miechow.eu, zakładka „Budżet Obywatelski” -> „Pobierz”.

W przypadku większej ilości chętnych zostanie przeprowadzone publiczne losowanie w dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 15.00, w sali konferencyjnej nr 252 UGiM w Miechowie.

Zespół Koordynujący w szczególności:

  • uczestniczy w planowaniu i prowadzeniu akcji informacyjnej dot. budżetu obywatelskiego na terenie miasta Miechów,

  • koordynuje weryfikację formalną zgłoszonych projektów, w tym kontaktuje się z wnioskodawcami w celu umożliwienia im poprawienia projektów oraz zatwierdza ostateczną listę zadań, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców,

  • uczestniczy w weryfikacji głosów oddanych przez mieszkańców

  • uczestniczy w ewaluacji procesu wdrażania budżetu obywatelskiego i ewentualnie proponuje zmiany w przyszłorocznej procedurze.

Członkowie Zespołu Koordynującego wykonują swoje prace na rzecz Zespołu nieodpłatnie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich kandydatur!