Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski A A A RSS pdf drukuj

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Projekt obejmuje montaż 189 instalacji solarnych oraz 284 fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych Gminy Miechów.

 Wartość dofinansowania ze środków europejskich  4 748 628,00 zł

 Lata realizacji 2018-2021