Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Protokół z wyboru ofert dot. konkursu na Partnera projektu

czwartek, 28 marca 2019
Gmina Miechów informuje, iż w ramach przeprowadzonego  konkursu na  Partnera projektu pn. „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym z Gminy Miechów” złożono 1 ofertę przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Top - Med. Jarmix sp. z o.o. z siedzibą w Miechowie, ul. Piłsudskiego 12.

 Komisja dokonała sprawdzenia zgodności dokumentów z ogłoszeniem o konkursie oraz zaopiniowała złożoną ofertę.
Złożona oferta spełnia wymogi formalne i merytoryczne i zostaje wybrana do realizacji.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społecznei Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Do pobrania:

Podziel się: