Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu inwestycyjnym prowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj A A A RSS pdf drukuj

dodatkowe załączniki w tym Program Funkcjonalo - Użytkowy dla zadań znajdują się pod adresem :http://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/przetargi/aktualne-przetargi/zp-271-20-17-udroznienie-systemu-komunikacji-poprzez-budowe-parkingow-p-r-na-trasie-szybkiej-kolei-aglomeracyjnej-na-terenie-gmi/

Do pobrania: