Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Posępowanie dotyczące pełnienia funckji inspektora nadzoru A A A RSS pdf drukuj

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, informuje iż, postępowanie dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami drogowymi, które będą realizowane przez Gminę w 2018 roku zostało unieważnione.  

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.