Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Nowy samochód strażacki dla OSP w Falniowie

piątek, 5 stycznia 2018

5 stycznia w Falniowie, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski w obecności strażaków ochotników oraz gości, przekazał jednostkom OSP z terenu gminy lekki samochód strażacki oraz wyposażenie ratownicze w postaci 2 kompletów defibrylatorów, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadków drogowych.

OSP w Falniowie otrzymała lekki samochód ratowniczy Fiat Ducato oraz defibrylator wraz z modułem szkoleniowym.

OSP w Bukowskiej Woli doposażona została w defibrylator wraz z modułem szkoleniowym.

Wymieniony sprzęt zakupiony został w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Zakupiony samochód i profesjonalny sprzęt ratowniczy przyczyni się do jakości udzielania pierwszej pomocy, a także wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach. Umożliwi bez zbędnej zwłoki wykonywanie zadań w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.  

Koszt zakupu samochodu wyniósł:  114.564,66 zł.

Koszt zakupu 2 defibrylatorów wyniósł: 11.928,00 zł. 

Całkowity koszt zadania to 126.492,66 zł. Zakup sprzętu w całości sfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przekazanie sprzętu odbyło się przy remizie OSP Falniów w obecności: prezesa Oddziału Powiatowego OSP w Miechowie - Adama Domagały, komendanta Wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy – Krzysztofa Świerczka, prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP - Zenona Czekaja oraz członków zarządu. Sprzęt poświęcił ksiądz Bartosz Wąsat z miechowskiej parafii.

 

Podziel się:

W tej kategorii: