Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Wydziały i referaty A A A RSS pdf drukuj

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
tel. 41 383 00 40, fax 41 383 23 78
gmina@miechow.eu

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

156

Burmistrz Gminy i Miasta

Dariusz Marczewski

10

154

Zastępca Burmistrza

Andrzej Banaśkiewicz

10

153

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Czekaj

13

220

Sekretarz Gminy

Magdalena Walczak

30

155

Sekretariat

Katarzyna Kostka

10

383-26-31

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

 
106 Naczelnik Wydziału
Małgorzata Żabińska 67  
128
Ewidencja ludności, rejestr wyborców, postępowania admistracyjne
Anna Skrzydlewska 18  
127

Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na alkohol

Magdalena Ubysz  56  
125

Ewidencja dowodów osobistych, centralny rejestr umów, rejestr informacji publicznej, rejestr obwieszczeń, wydawania licencji na transport drogowy taksówką

 

Mariola Chrzęstek

66
 
 
126 Informatyk Urzędu Łukasz Ziemski  66  
6 Archiwum Urzędu, zgromadzenia, sprawy gospodarcze Ewa Bijak 59  
152

Biuro Rady Miejskiej


 Joanna Krupa
20

 
 
151
Sprawy organizacyjne: BIP, strona internetowa urzędu,
współpraca międzynarodowa
Monika Górak 15  

Parter     
Dziennik podawczy, informacja Magdalena Podgórska
Barbara Dela
Magdalena Włosek
65  
Goniec Małgorzata Pieniężna 65  

Konserwator
Dozorca
Dariusz Uchto
Zbigniew Piwowarski
34  

Obsługa sprzątająca

Joanna Bogacz
Elżbieta Gola
Irena Zawrzykraj

34  

Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego

Nr pokoju

Funkcja/zakres Imię i nazwisko Numer wewnętrzny

112

Naczelnik, podział nieruchomości Krzysztof Filipek 28

110

Komunalizacja, mienie gminne, użytkowanie wieczyste Danuta Brandys 63

113

Rozgraniczenia, przetargi, gospodarka gruntami Dariusz Kluza
Piotr Paradowski
69
108 Gospodarka lokalami, place targowe i parkingowe
Lokale użytkowe i mieszkalne
Marta Bogacz
Justyna Dudzińska
46

Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

220

Kierownik Referatu

Aneta Nowak

37

213216


Drogi gminne, oświetlenie ulic


Inwestycje drogowe

 

Kamil Adamski
Agnieszka Ręczkowska
Marceli Warchol

Ilona Seredyka


52


62

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

210
207

Naczelnik Wydziału
Zastępca Naczelnika

 

Jolanta Okrzes
Iwona Dróżdż

 

43
54

212Inwestycje

 

Małgorzata Galińska
Barbara Bogacz - Gajda

50

208

 


209

 


Decyzje środowiskowe, zwrot podatku akcyzowego

 


Ochrona środowiska


 

 

Lucyna Zarębska
Agata Jaskólska-Nowak


Rafał Dróżdż
Małgorzata Kuchna
 

47

 

 

44Wydział Finansowy

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

123 Skarbnik Gminy/Naczelnik Wydziału Dorota Maciaszek 27 41 383 10 05
114 Opłata skarbowa Justyna Pazera Patrycja Uchto 68
122 Księgowość budżetowa

Anita Stalmach
Małgorzata Dymek Małgorzata Szymańska

22
120 121 Kasa Andrzej Balicki 26
119 Księgowość Barbara Książek 57
118 Księgowość budżetowa Grażyna Włodarczyk Dominik Wieczorek 55

Referat Podatków

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

117 Kierownik Referatu Ewa Wystup 58
116 Wymiar podatku – podatek leśny, rolny, od nieruchomości Henryka Nowakowska Iwona Jędras 64
115 Księgowość podatkowa – podatek leśny, rolny, od nieruchomości, podatek od środków transportu Ewelina Szarek Mariusz Malicki 60
107 Ewidencja i księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Alicja Konieczna 51

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego  

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

217

Kierownik Referatu Roman Rojek 39
218 Budownictwo i planowanie przestrzenne (gmina Miechów) Emilia Deka 38
219 Budownictwo i planowanie przestrzenne (miasto Miechów) Tomasz Grynbaum 38

Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

203

p.o. Kierownika Referatu

Mariola Stęposz

42

204

Fundusze unijne i krajowe, fundusz sołecki i obywatelski,

Strategia Rozwoju Gminy Miechów

Katarzyna Łazarczyk

Agnieszka Mandowska

35

205

Fundusze unijne i krajowe, Strategia Rozwoju Gminy Miechów
Ekodoradca ds. ochrony środowiska

Katarzyna Chmielewska

Ewa Kamińska


53


Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

214 Kierownik Referatu


Magdalena Wilk

 

14
215  Profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sport, kultura, Karta Dużej Rodziny, Centrum Organizacji Pozarządowych, Centrum Wsparcia Osób Starszych, dotacje, ochrona i promocja zdrowia

Paulina Koprowska

 

14

Samodzielne Stanowiska

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

223 Kadry i płace Irena Gamrat 19
206

Radca prawny

 

Jolanta Wójcik
Rafał Zontek

Elżbieta Pobóg- Gadzińska

 

45
129


Sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, OSP Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

 

Janusz Siudak
72
105
BHP  Jerzy Buzała
70

Urząd Stanu Cywilnego

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

224

Kierownik

Z-ca Kierownika

 


Marek Waligóra


Radosław Szastak
Katarzyna Borecka


Mariola Chrzęstek

21

41 383 13 58

Straż Miejska

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

2 Komendant Katarzyna Seweryn 23 502-636-680
1 Specjalista
Starszy strażnik
Aplikant
Dariusz Kita
Mariola Regucka
Daniel Burzyński
23

...