Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Budżet Obywatelski dla miasta Miechowa w 2018 roku - nabór do Zespołu Koordynującego

piątek, 9 marca 2018

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza nabór do Zespołu Koordynującego ds. Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa.

Nabór prowadzony będzie w trzech kategoriach:
Mieszkańcy którzy ukończyli 15 rok życia – w liczbie 5,
Mieszkańcy w wieku od 15 do 25 lat – w liczbie 2,
Organizacja pozarządowa – 3 członków organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Miechowa.
Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 9 do 15 marca  2018 r. - do godz. 12:00,

za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy złożyć na Dzienniku Podawczym w tut. Urzędzie, lub przesłać wypełniony i podpisany skan drogą elektroniczną na adres mailowy:  klazarczyk@miechow.eu

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Referacie Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju (pok. 204, 205) oraz na stronie internetowej https://miechow.budzet-obywatelski.org

W przypadku większej ilości chętnych zostanie przeprowadzone publiczne losowanie w dniu 19 marca 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej nr 252 UGiM w Miechowie. 19 marca godz. 13.00 ogłoszenie składu Zespołu Koordynującego

Zespół Koordynujący w szczególności:
• uczestniczy w planowaniu i prowadzeniu akcji informacyjnej dot. budżetu obywatelskiego na terenie miasta Miechów,
• koordynuje weryfikację formalną zgłoszonych projektów, w tym kontaktuje się z wnioskodawcami w celu umożliwienia im poprawienia projektów oraz zatwierdza ostateczną listę zadań, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców,
• uczestniczy w weryfikacji głosów mieszkańców oddanych do urn oraz poprzez portal miechow.budżet-obywatelski.org
• uczestniczy w ewaluacji procesu wdrażania budżetu obywatelskiego i ewentualnie proponuje zmiany w przyszłorocznej procedurze.

Członkowie Zespołu Koordynującego wykonują swoje prace na rzecz Zespołu nieodpłatnie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich kandydatur!

Podziel się:

W tej kategorii: