Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Honorowe wyróżnienie na Gali XI Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem - Senior Roku 2016”.

środa, 7 czerwca 2017

2 czerwca br. w trakcie III Kongresu „Srebrna Małopolska”, w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Gala XI Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem - Senior Roku 2016”.

Seniorzy, którzy zostali zgłoszeni do plebiscytu są osobami aktywnymi życiowo, mają swoje talenty, zainteresowania i pasje, którymi dzielą się z innymi seniorami, w ramach swojej działalności w UTW, dziennych domów seniora, czy organizacjach pozarządowych. Swą charyzmą pobudzają lokalne społeczności, organizują grupy artystyczne, oraz biorą udział w akcjach o charakterze charytatywnym czy wolontaryjnym. Działają także w lokalnych samorządach, pomagają osobiście potrzebującym. Mają realny wpływ na rozwój współpracy międzypokoleniowej. Stanowią wzór do naśladowania dla wszystkich, a szczególnie dla młodych ludzi.

Gminę Miechów reprezentowała Pani Krystyna Barwińska, która otrzymała honorowe wyróżnienie.

Pani Krystyna Barwińska – emerytowana nauczycielka, od lutego 2015 r. przewodnicząca Rady Seniorów w Miechowie. Jest organizatorką szeregu imprez, wyjazdów, prelekcji, koncertów, odczytów, spotkań jubileuszowych, wspierających działalność seniorów na terenie gminy Miechów. Jest członkiem grupy GOSPEL, Chóru Klasycznego, Zespołu Teatralnego. Integruje środowisko Seniorów z młodzieżą Miechowską w ramach projektu „Doświadczenia Pokoleń”. W 2016 roku była główną koordynatorką badań ankietowych, które Miechowska Rada Seniorów przeprowadzała wśród mieszkańców gminy Miechów w wieku 60 +. Badania objęły ponad 1500 osób, a wyniki ankiet posłużyły do utworzenia Centrum Wsparcia Osób Starszych, w ramach którego Seniorzy po leczeniu szpitalnym mogli otrzymać bezpłatne świadczenia rehabilitacyjne, psychologiczne, logopedyczne w swoich domach.

Statuetki oraz dyplomy nagrodzonym osobom wręczyli Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz prof. Krzysztof Nitsch, artysta rzeźbiarz, profesor krakowskiej ASP, autor unikatowych statuetek przyznawanych, jak co roku, niestandardowym seniorom.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Podziel się: