15 Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 Maria, Napoleon, Stefan
Pogoda

„40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

wtorek, 19 lipca 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje:

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem  tj. wnioski obejmujące okres zakwaterowania maj, czerwiec do 1 lipiec – należy złożyć najpóźniej do 31 lipca. 

Wnioski obejmujące okres zakwaterowania od 2 lipca do 31 lipca – należy złożyć najpóźniej do 31 sierpnia.

Wnioski złożone z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać w GOPS w Miechowie. Kontakt: P. Marzena Włosek tel. (41) 38 21161, kom. 698-801-361.

Podziel się:


na górę