25 Sobota, 25 maja 2024 Grzegorz, Urban, Magda
Pogoda

Jednostki organizacyjne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o.o.
ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów
Tel.: 41 383 11 19, fax: 41 383 06 47
Prezes Zarządu: Paweł Wilk
biuro@zwikmiechow.pl 
www.zwikmiechow.pl   


Centrum Kultury i Sportu 
ul. Racławicka 10, 32-200 Miechów
Tel/fax: 41 383 13 31
Dyrektor: Sylwia Suchecka
e-mail: ckis@miechow.eu 
www.ckis.miechow.eu 


 

Biuro Wystaw Artystycznych "U Jaksy" 
Pl. Kościuszki 3A, 32-200 Miechów
Tel.: 41 383 07 95
Dyrektor: Paweł Olchawa
e-mail: u.jaksy@gmail.com 
www.ujaksy.pl/Galeria-U-Jaksy/ 

 


 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Pl. Kościuszki 7, 32-200 Miechów
Tel.: 41 230 98 16
p.o. Dyrektora: Anna Donabidowicz
e-mail:kontakt@biblioteka.miechow.pl  
www.biblioteka.miechow.pl

 


 

Gminny Ośrodek Zdrowia 
ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów
Tel.: 41 389 01 00
Kierownik: Regina Siudak 
www.gozmiechow.eu 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów
Tel.: 41 382 11 60
Kierownik Robert Gądek
e-mail:gops@gops.miechow.pl 
www.gops.miechow.pl  

 


Samorządowy Zespół Edukacji w Miechowie 
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
Tel.: 41 388 2691
Dyrektor: Jerzy Pułka
e-mail: jpulka@miechow.eu 
www.miechow.eu/edukacja 

na górę

Podziel się: