Miechów - Miasto i Gmina

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Rada Seniorów w Miechowie A A A RSS pdf drukuj

W dniu 26 marca 2015 roku w Miechowie rozpoczęła działalność Rada Seniorów. Pierwsze posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie. Na spotkaniu, burmistrz Dariusz Marczewski wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Zenonem Czekajem wręczyli radnym listy gratulacyjne. Burmistrz pogratulował wyboru wszystkim radnym oraz życzył całej Radzie powodzenia w pracy społecznej.
W posiedzeniu uczestniczyła także wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Helena Kruszec, która jest przedstawicielem Rady Seniorów
z ramienia Rady Miejskiej oraz Magdalena Wilk-Białek jako przedstawiciel UGiM. 

Na pierwszym spotkaniu, członkowie rady wybrali ze swego grona prezydium. Przewodniczącą została wybrana pani Krystyna Barwińska, wiceprzewodniczącymi pani Zofia Myćka i pani Maria Kalinowska, a sekretarzem pani Zofia Słota.

Zadaniem rady będzie przede wszystkim integracja miechowskich grup seniorów, reprezentowanie ich interesów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz starszych mieszkańców miasta, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia ich aktywności w życiu lokalnej społeczności.

Miechowska Rada Seniorów liczy 17 członków. Radni spotykać się będą na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał. Kadencja członków Rady trwa 4 lata od dnia pierwszego wyboru.

Członkowie Rady Seniorów:
1) Krystyna Barwińska
2) Tadeusz Gajos
3) Krystyna Gamrat
4) Tadeusz Grabowski
5) Maria Kalinowska
6) Elżbieta Kołodziejczyk-Grelak
7) Lucyna Kuzior
8) Zofia Myćka
9) Maria Papis
10) Danuta Rzemieniec
11) Waldemar Skrzydlewski
12) Zofia Słota
13) Halina Walas-Urbaniak
14) Leokadia Zacharewicz
15) Irena Zdzisławska
16) Helena Kruszec przedstawiciel Rady Seniorów z ramienia Rady Miejskiej
17) Magdalena Wilk-Białek członek Rady Seniorów z ramienia UGiM Miechów

Informacja o terminie przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów w Miechowie

Informacja z wyborów do Rady Seniorów w Miechowie

Informacja z posiedzenia Rady Seniorów w Miechowie

Informacja z posiedzenia Rady Seniorów w Miechowie

Do pobrania: