07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Kontakt

Biuro Rady Miejskiej
Urząd Gminy i Miasta Miechów
ul. Henryka Sienkiewicza 25, pok. 152.
e-mail: radamiejska@ugim.miechow.eu
41 383 00 40, wew. 20

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Zenon Czekaj
Dyżur: czwartek godz: 13:00 - 15:00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ:
Tomasz Belica
Dyżur: wtorek godz: 10:00-11:00

Helena Kruszec
Dyżur: poniedziałek godz: 14:00-16:00

Mateusz Sobecki
Dyżur: piątek godz: 14:00 - 15:00

na górę