Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Sekretarz A A A RSS pdf drukuj

Sekretarz Gminy  - Magdalena Walczak

2002-2007 Magister Matematyki w finansach i ekonomii - Politechnika Krakowska

2005-2007 Studium Pedagogiczne  w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

2009/2010 Studia podyplomowe „Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych”  - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Od 2011 r. międzynarodowy certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional) - Dyplomowanego Audytora Sektora Publicznego

Od 2016 r. - uzyskanie państwowych uprawnień na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

2016/2017 - Studia podyplomowe „Administracja Publiczna”  - Uniwersytet Jagielloński

Od 2007 r. - zatrudnienie w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie.