Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Co i gdzie załatwić? Pobierz pliki A A A RSS pdf drukuj

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Ewidencja działalności gospodarczej

Wnioski na alkohol

Licencje

Sprawy obywatelskie

Karta Dużej Rodziny

Rejestr Danych Kontaktowych

Świadczenie usług hotelarskich

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy i Miasta Miechów

Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wydział Finansowy/Referat Podatków

Podatki 2013

Podatki 2014

Podatki 2015

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XIII/185/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Podatki 2016

UCHWAŁA NR XII/168/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 21 października 2015 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIII/186/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016

Podatki 2018

Podatek rolny uchwała
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
DR-1 Deklaracja napodatek rolny
Załącznik do deklaracji:
ZR-1A Dane o gruntach rolnych

PODATEK OD NIERUCHOMOŚĆI
Podatek od nieruchomości (uchwała)
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 

Załącznik do deklaracji
ZN-1/A Dane o Nieruchomościach
ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

PODATEK LEŚNY
 DL-1 Deklaracja na podatek leśny
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego

Uchwała nr XIII/185/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnai 18 listopada 2015 roku w sprawie okreśłenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Miechów z dnia 15.04.2019 roku w sprawie wprowadzenia schematu ogólnego procedury kontroli podatkowej przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych