22 Sobota, 22 czerwca 2024 Paulina, Jan, Tomasz
Pogoda

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

wtorek, 21 września 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Urząd Stanu Cywilnego w Miechowie informuje o możliwości składania wniosków o nadanie odznaczeń „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Wnioski mogą składać Pary małżeńskie z terenu gminy Miechów, które przeżyły razem 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Urząd Stanu Cywilnego po ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, sporządza projekt wniosku i przesyła go do Wojewody Małopolskiego, który jako organ wnioskujący występuje do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia. W imieniu Prezydenta RP wręczenia odznaczeń dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Miechów.

Odznaczenia można otrzymać tylko jeden raz, jako podziękowanie i wyraz uznania za staż małżeński.

Wnioski wraz z podpisaną klauzulą informacyjną można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miechowie ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, pok. 224 lub przesłać na adres e-mai: gmina@miechow.eu

Do pobrania:

Podziel się:


na górę