Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Wydziały i referaty A A A RSS pdf drukuj

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
tel. 41 383 00 40, fax 41 383 23 78
gmina@miechow.eu

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

156

Burmistrz Gminy i Miasta

Dariusz Marczewski

10

154

Zastępca Burmistrza

Andrzej Banaśkiewicz

10

153

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Czekaj

13

220

Sekretarz Gminy

Magdalena Walczak

30

155

Sekretariat

Magdalena Włosek

10

383-26-31

 

Wydział Organizacyjny i Kadr

 Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

 
220
Sekretarz Gminy/Naczelnik Wydziału

Magdalena Walczak

30
 
151
Zastępca Naczelnika Wydziału
Monika Górak
15  
151

Sprawy Organizacyjne, fundusz sołecki


Dorota Faracik

20

 
223


Kadry i płace


Irena Gamrat

19

 
105
BHP

Jerzy Buzała 70  
6 Informatyk
Krzysztof Jarno
   
12 Archiwum Urzędu, sprawy gospodarcze Anna Skrzydlewska
59  
152

Biuro Rady Miejskiej


 Joanna Krupa

20

 
 

Parter     
Dziennik podawczy, informacja Magdalena Podgórska
Barbara Dela
65  
Goniec Małgorzata Pieniężna 65  

Konserwator
Dozorca
Dariusz Uchto
Zbigniew Piwowarski
34  

Obsługa sprzątająca

Joanna Bogacz
Elżbieta Zawrzykraj
Dorota Sosin
Małgorzata Sznajder

34  

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

106 Naczelnik Wydziału
Małgorzata Żabińska
 67
129 Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, sprawy obrone, wojskowe, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, OSP Janusz Siudak 72
128 Ewidencja ludności, postępowania administracyjne, rejestr wyborców,


Ewa Bijak

18
 127 Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na alkohol, Karta Dużej Rodziny
Magdalena Ubysz
56
125 Dowody osobiste, licencje na transport drogowy taksówką, zgromadzenia, imprezy masowe Mariola Chrzęstek
66
       

Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego

Nr pokoju

Funkcja/zakres Imię i nazwisko Numer wewnętrzny

112
108

Naczelnik Wydziału
Zastępca Naczelnika Wydziału
Krzysztof Filipek
Marta Bogacz
28
46

110

Komunalizacja, mienie gminne, użytkowanie wieczyste Danuta Brandys 63

113

Rozgraniczenia, przetargi, gospodarka gruntami Dariusz Kluza
Piotr Paradowski
69
108 Gospodarka lokalami, place targowe i parkingowe
Lokale użytkowe i mieszkalne
Justyna Dudzińska 46

Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

220

Kierownik Referatu

Aneta Nowak

37

213
216


Drogi gminne, oświetlenie ulicInwestycje drogowe

 

Kamil Adamski

Agnieszka Ręczkowska
Marceli Warchol

Ilona Seredyka


52

52


62


Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

210
207

Naczelnik Wydziału
Zastępca Naczelnika

 

Iwona Dróżdż
Radosław Śliwa

 


43
54

212Inwestycje

 

Małgorzata Galińska
Barbara Bogacz - Gajda

50

208

 


209

 


Decyzje środowiskowe, zwrot podatku akcyzowego

 


Ochrona środowiska


 

 

Agata Jaskólska-Nowak


Rafał Dróżdż
Małgorzata Kuchna
Anna Kwiecień 

47

 

 

44Wydział Finansowy

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

123
122
Skarbnik Gminy/Naczelnik Wydziału
Zastępca Naczelnika Wydziału
Dorota Maciaszek
Małgorzata Szymańska
27
22
114 Księgowość budżetowa
Justyna Przybyła
Patrycja Uchto
68
122 Księgowość budżetowa

Małgorzata Dymek Małgorzata Szymańska

22
120 121 Kasa Andrzej Balicki 26
119 Księgowość Barbara Książek 57
118 Księgowość budżetowa Anita Stalmach
Justyna Pazera
55

Referat Podatków

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

117 Kierownik Referatu Ewa Wystup 58
116 Wymiar podatku – podatek leśny, rolny, od nieruchomości Henryka Nowakowska
Iwona Jędras
64
115 Księgowość podatkowa – podatek leśny, rolny, od nieruchomości, podatek od środków transportu Ewelina Szarek
Mariusz Malicki
60
107 Ewidencja i księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Alicja Konieczna 51

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego  

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

217

Kierownik Referatu Roman Rojek 39
218 Budownictwo i planowanie przestrzenne (gmina Miechów) Emilia Deka 38
219 Budownictwo i planowanie przestrzenne (miasto Miechów) Tomasz Grynbaum 38

Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

203

Kierownik Referatu

Mariola Stęposz

42

204

Fundusze unijne i krajowe

Strategia Rozwoju Gminy Miechów

Katarzyna Łazarczyk

Agnieszka Mandowska

35

205

Fundusze unijne i krajowe, Strategia Rozwoju Gminy Miechów
Ekodoradca ds. ochrony środowiska

Katarzyna Chmielewska

Ewa Kamińska


53


Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

214 Kierownik Referatu


Magdalena Wilk

 

14
215 Profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sport, kultura,  Centrum Organizacji Pozarządowych, Centrum Wsparcia Osób Starszych, dotacje, ochrona i promocja zdrowia

Paulina Koprowska
Angelika Adamek

 

14

Zespół Radców Prawnych Urzędu

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

206

Radca prawny

 

Jolanta Młyńska

Elżbieta Pobóg- Gadzińska

 

45

Urząd Stanu Cywilnego

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

224

Kierownik

Z-ca Kierownika


Inspektor


Marek Waligóra


Radosław Szastak
Katarzyna Borecka

Katarzyna Kostka


21

41 383 13 58

21

Straż Miejska

Nr pokoju

Funkcja/zakres

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

2
Komendant Straży Miejskiej
Dariusz Kowalski
23
1 Specjalista
Starszy strażnik
Aplikant
Dariusz Kita
Mariola Regucka
Daniel Burzyński
23
41 380 75 02
502-636-680


...