Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Obszar ''Kalina Mała'' - PLH120054 A A A RSS pdf drukuj

PLH120054 Kalina Mała

Ogólny opis obszaru

Obszar „Kalina Mała” położony jest w północnej części Wyżyny Miechowskiej na południe od Kaliny Małej; gmina Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne występują w powiązaniu z lasami grądowymi i ciepłymi zaroślami, porastającymi strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej.

Brzegi rozgałęzionych wąwozów pokryte są płytkimi rędzinami i rędzinami typowymi oraz glebami brunatnymi i płowymi. Płaty siedlisk mają długość ok. 1040 m i szerokość od ok. 210 m do 520 m. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy). Powierzchnia obszaru „Kalina Mała” wynosi 25,6 ha.