25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

Organizacje pozarządowe

Organizacja pozarządowa, inaczej organizacja obywatelska, działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego przez siebie interesu publicznego i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. Działalność organizacji pozarządowych reguluje "Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie" z dnia 24 kwietnia 2003 r.

16 marca 2015 r. rozpoczęło działalność Centrum Organizacji Pozarządowych w Miechowie, które ma na celu wsparcie i rozwój organizacji działających na terenie gminy Miechów. Zadania realizowane przez centrum to m.in.:

- doradztwo z zakresu podstaw formalno-prawnych funkcjonowania organizacji
- doradztwo w zakresie przygotowywania ofert realizacji zadania publicznego oraz sprawozdawczości z wykonanych zadań
- nieodpłatne korzystanie z infrastruktury urzędu – telefonu, faksu, kopiarki, drukarki, skanera, sal konferencyjnych z wyposażeniem (rzutnik, laptop, flipchart) w związku z działaniami statutowymi organizacji
- bieżące informowanie organizacji o sprawach istotnych dla ich działalności i rozwoju (aspekty prawne, konkursy, wydarzenia)
- bezpłatne korzystanie z usług specjalistycznych, w tym: obsługi księgowej oraz radcy prawnego
- pomoc w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych - wsparcie marketingowe projektów i innych działań organizacji pozarządowych skierowanych do mieszkańców gminy i miasta Miechów, w tym m.in.: doradztwo przy tworzeniu materiałów informacyjnych i promocyjnych, udostępnienie infrastruktury informacyjnej urzędu (strona internetowa, tablice ogłoszeniowe)
- organizacja szkoleń, warsztatów oraz seminariów mających na celu podniesienie kwalifikacji osób działających w organizacjach
- integracja organizacji pozarządowych

Wszelkie uwagi i zapytania można kierować do Pani Magdaleny Wilk, Koordynatora COP – Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, pokój nr 214, II piętro, tel. 41 383 00 40, e-mail: mwilk@miechow.eu.

Do pobrania:

na górę

Podziel się: