Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

STRAŻ MIEJSKA MIECHÓW A A A RSS pdf drukuj

STRAŻ MIEJSKA
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

KONTAKT: 41 383 00 40, wew. 23, 502 636 680

Komendant Straży Miejskiej - Dariusz Kowalski
Specjalista Straży Miejskiej - Dariusz Kita
Starszy Strażnik Straży Miejskiej - Mariola Regucka
Aplikant Straży Miejskiej - Daniel Burzyński

Straż Miejska w Miechowie pracuje:
poniedziałek - piątek w godzinach od 7.00 do 15.00.
W sprawie skarg i wniosków mieszkańców - Komendant Straży Miejskiej przyjmuje w godzinach pracy Urzędu oraz w pniedziałek od godz. 16.00-17.00.

............................................................................................................................................................................................................................

Przypominamy, że z pierwszym dniem lipca 2015 roku, wszystkie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych starego typu straciły ważność. Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na tzw. kopertach. Jest ona wydawana osobie lub placówce pomagającej niepełnosprawnym. Można ją otrzymać tylko na podstawie orzeczenia wydawanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Nowe przepisy zostały skonstruowane tak, by karty trafiły do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla których parkowanie w niewielkiej odległości od urzędu, banku czy sklepu jest naprawdę dużym ułatwieniem.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Osoby posługujące się w nieuprawniony sposób kartą parkingową mogą zostać ukarane mandatem w wysokości 300 zł, natomiast parkujące na kopercie bez jakiegokolwiek identyfikatora 500 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w przepisach oraz zasadach przyznawania nowych kart parkingowych można znaleźć na stronie internetowej www.kartaparkingowa.pl oraz www.niepelnosprawni.gov.pl

.......................................................................................................................................................................................................

Co roku 17 maja obchodzony jest Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci.

Dziecięce telefony zaufania najczęściej wykorzystywane są do zgłaszania spraw dotyczących przemocy, problemów emocjonalnych, problemów w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania.

Warto żeby dzieci znały choć jeden taki numer, aby w trudnych sytuacjach życiowych mogły uzyskać pomoc i wsparcie nawet wtedy, gdy wstydzą się bądź boją powiedzieć o swoich problemach rodzicom lub opiekunom. Razem z konsultantami telefonów zaufania, mogą zastanowić się, jak powiedzieć o trudnościach rodzicom, czy nauczycielom, kogo w swoim środowisku poprosić o pomoc.

 Poniższe telefony zaufania dla dzieci, dzięki współpracy z polskimi operatorami telekomunikacyjnymi, mają zasięg ogólnopolski i są bezpłatne:

Telefon Zaufania Fundacji Dzieci Niczyje 116 111.- jest czynny codziennie, od 12.00 do 22.00
Pod numer 116 111 mogą zadzwonić dzieci i młodzież z całej Polski. Pracownicy z uwagą wysłuchają tego, o czym zechcesz im opowiedzieć i  wspólnie z Tobą zastanowią się, co można zrobić, aby rozwiązać Twój kłopot.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12 - jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Osoby dorosłe natomiast mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

800 100 100 - od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-18.00 to anonimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

 ...........................................................................................................................................................................................................

Strażnicy miejscy przestrzegają! Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw
giną ludzie i zwierzęta.

Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych szkodliwych zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Trucizny te przenikają do ziemi i wód gruntowych. Wypalanie traw bywa przyczyną pożarów, które niejednokrotnie kończą się tragicznie. Zawsze w takich pożarach giną zwierzęta, a czasem i ludzie. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Osoba, która poprzez wypalanie traw decyduje się niszczyć środowisko, zagraża bezpieczeństwu zwierząt i ludzi musi liczyć się z karą grzywny do 5000 złotych. A w szczególnych przypadkach gdy wywołany pożar zagrozi życiu lub zdrowiu osób z karą do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto rolnicy narażają się na utratę unijnych dotacji w części lub w całości.

Jeśli zauważyłeś taką sytuację – Zareaguj!

Zadzwoń – 502 636 680 Straż Miejska lub 998 Straż Pożarna, 112 Numer Alarmowy.

..........................................................................................................................................................................................

Osoby spalające śmieci trują ludzi i środowisko.

Pozbywanie się odpadów poprzez bezmyślne ich spalanie w domowych piecach lub w ognisku, powoduje przenikanie trujących substancji do naszego najbliższego otoczenia.
Toksyczne związki azotu, siarki, chloru, metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów), dioksyny to substancje, które nieodwracalnie niszczą zdrowie nasze i naszych najbliższych. Powodują choroby układu oddechowego i pokarmowego. Zapalenia błony śluzowej gardła, nosa, oskrzeli. Nowotwory płuc i wątroby. Zaburzenia hormonalne i mutacje genetyczne. Podrażnienia oczu. Alergiczne zapalenie skóry i alergie pokarmowe.

Dlatego w całym kraju spalanie śmieci w paleniskach domowych jest zabronione! A za złamanie zakazu grozi grzywna do 5000 złotych. 
Właściciel nieruchomości musi pamiętać, że może gromadzić i pozbywać się odpadów tylko w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej.
Strażnicy miejscy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli nieruchomości w celu sprawdzenia, czy właściciel pozbywa się swoich śmieci zgodnie z przepisami.

Jeśli palisz w piecu odpadami – przestań natychmiast!
Jeśli podejrzewasz, że sąsiad spala śmieci - uświadom go i poproś by przestał, a jeśli nie poskutkuje
powiadom Straż Miejską.
Reaguj zdecydowanie! Od tego zależy zdrowie Twoje i Twoich bliskich!

 Podstawa prawna:
-Uchwała nr XXIV/310/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r.
 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów.
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
-Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
-Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pies to przyjaciel, ale i obowiązek.

Wychodząc na spacer z psem musimy być wyposażeni w smycz i, w zależności od rasy i wielkości psa, również kaganiec. Zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa odnosi się nie tylko do wyposażenia naszego pupila w odpowiedni sprzęt, musimy też mieć pełną kontrolę nad jego zachowaniem, by nie było ono uciążliwe dla otoczenia. Psa nie powinniśmy wprowadzać na place zabaw, obiekty sportowe, miejsca kultu religijnego. Powinniśmy posiadać dowód aktualnych szczepień ochronnych naszego pupila.
Strażnicy miejscy będą zwracać szczególną uwagę na sprzątanie odchodów po swoim czworonogu. Nie warto wykręcać się od tego obowiązku, zostanie to docenione przez sąsiadów, nasza okolica będzie czysta, unikniemy też mandatu, który może wynieść nawet 500 złotych.

Warto również wiedzieć, że nie tylko właściciel jest odpowiedzialny za swoje zwierzę. Również ten, kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny albo karze nagany.

Podstawa prawna:
- Uchwała nr XXIV/310/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów.
- Ustawa z dnia 11 listopada 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
- Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zjawiska atmosferyczne towarzyszące zimowej pogodzie, nakładają na właścicieli nieruchomości pewne obowiązki.

Jednym z takich obowiązków jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że uprzątnięty śnieg, lód, błoto należy złożyć na skraju chodnika, z zachowaniem odległości przynajmniej 1 metra od pni drzew. W żadnym wypadku nie można rozrzucać śniegu na ulicę.
Drugim obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania nieruchomości w razie wystąpienia czynników zewnętrznych. Mowa w tym przypadku o soplach, bryłach lodowych i o śniegu, który zalega na dachu grożąc osunięciem.
Właściciel, który zaniedbuje swoje zimowe obowiązki musi mieć świadomość, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Dlatego też powinien spodziewać się interwencji strażników miejskich oraz ukarania mandatem.

 Podstawa prawna:
- Uchwała nr XXIV/310/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów.
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń.
 

............................................................................................................................................................................................

Do pobrania: