Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Szlaki turystyczne A A A RSS pdf drukuj

Małopolski Szlak Bożogrobców

Szlak ten przebiega przez miejsca związane z działalnością i życiem codziennym oraz duchowym Zakonu: Miechów - Bazylika Grobu Bożego, Siedliska-Kościół św. Krzyża, Uniejów – Kościół św. Wita, Chodów – Kościół św. Jana Chrzciciela, Sławice – Kościół św. Wojciecha, Wrocimowice – Kościół św. Andrzeja Ap., Kraków – dawny Kościół św. Jadwigi na Stradomiu, Kraków – Kościół św. Barbary, Chełm – Kościół Narodzenia  św. Jana Chrzciciela.

Szlak Architeltury Drewnianej

Podzielony jest na kilka odcinków. Miechów wraz z Dworkiem Zacisze włączony został do  Regionu Jurajsko-Oświęcimskiego. Szlak łączy następujące obiekty:  Dworek „Zacisze” w Miechowie, Dwór i Spichlerz w Glanowie, Dzwonnica w Skale, Dzwonnica w Tenczynku, Kaplica na Salwatorze w Krakowie, Kaplica w Ojcowie, Kościół parafialny w Iwanowicach, Kościół w Barwałdzie Dolnym, Kościół w Dłużcu, Kościół w Głębowicach, Kościół w Graboszycach, Kościół w Grojcu, Kościół w Jawiszowicach, Kościół w Krzęcinie, Kościół w Marcyporębie, Kościół w Mętkowie, Kościół w Modlnicy, Kościół w Nidku, Kościół w Osieku, Kościół w Paczółtowicach.

Młyny Doliny Szreniawy

Szlak składa sie z trzech odcinków: proszowickiego, słomnickiego i miechowskiego. W części miechowskiej łączy min. następujące miejsca: stacja kolejowa w Miechowie; obok kolejowa wieża ciśnień, młyn w Miechowie na potoku Cicha, "spalony" młyn w Miechowie, młyn przy Racławickiej młyn w Siedliskach  młyn w Przybysławicach młyn w Wielkanocy młyn w Gołczy, młyn w Rzeżuśni,  młyn w Przesławicach młyn w Kamieńczycach (Kamieńczyce 19).

Szlak Partyzancki Ziemi Miechowskiej (zielony)

Przebiega przez: Miechów – Charsznicę – Kępie – Tunel – Małoszów – Książ Wielki. Zaprojektowany z okazji XXV-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jego długość wynosi 120 km; podzielony jest na 5 odcinków, z których każdy może stanowić odrębny etap.

Szlak Kościuszkowski (czerwony)

Rozpoczyna się w Krakowie i biegnie przez powiat krakowski, proszowicki i miechowski. Na terenie pow. miechowskiego przechodzi z Wrocimowic do Racławic-Janowiczek, dalej prowadzi przez Dziemięrzyce, Nasiechowice, Sosnówkę, Muniakowice, skąd przechodzi na teren powiatu proszowickiego i wraca znów przez Waganowice, Brańczyce, Niedźwiedź, Ratajów i Słomniki, gdzie kończy się na stacji kolejowej. Szlak ten obrazuje trasę przebytą przez wojska Kościuszki podczas insurekcji.

Szlak Książ Wielki - Miechów (zielony)

Przebiega w następujący sposób: Książ Wielki, Częstoszowice, Małoszów, Tochołów, Antolka, Las Strzyganiec, Podleśna Wola Górna, Tunel, Rezerwat Biała Góra, Rezerwat Kępie na Wyżynie Miechowskiej, Kępie, Pogwizdów, Uniejów, Charsznica, Chodów, Miechów Dworek Zacisze. 

Szlak Romański

W Polsce przebiega niemal przez cały kraj, obejmując swym zasięgiem najważniejsze miejsca i zabytki związane z czasami monarchii piastowskiej. Szlak podzielony jest na regionalne odcinki, na których tworzone są trasy samochodowe, trasy rowerowe i piesze oraz infrastruktura turystyczna w postaci odpowiedniego oznakowania i ogólnodostępnych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Bazylika w Miechowie leży na trasie tego szlaku.