Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Turystyka w Gminie Miechów A A A RSS pdf drukuj

Turystyka rekreacyjna

Turystyka rekreacyjna obejmuje atrakcyjne formy zagospodarowania czasu wolnego turystów przy wykorzystaniu zasobów kulturowych i walorów naturalnych Gminy.

Wyróżnia nas:
•    Zdrowy mikroklimat i  środowisko, czyste powietrze
•    Szlaki rowerowe i turystyczne
•    Możliwość spacerów nordic walking
•    Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
•    Sławicki Raj - wyciąg narciarski
•    Stadniny koni
•    Zespół parkowy z basenem otwartym
•    Zabytki historyczne (kościoły, cmentarze, pomniki)
•    BWA "U Jaksy" i wyeksponowane zbiory, międzynarodowe plenery malarskie
•    Wędkarstwo –miejsca do wędkowania i stanowiska wędkarskie (pomosty)
•    Myślistwo – ambony do obserwacji i polowań

Turystyka na terenach wiejskich

Wypoczynek na wsi jest alternatywną formą wobec turystyki masowej. Umożliwia turystom odkrywanie autentyczności krajobrazów, miejsc, zabytków i tradycji w ich naturalnym środowisku. Dodatkowo można zapoznać się z tradycyjnymi zajęciami i pracami gospodarskimi w zależności od pory roku i w zgodzie z naturalnym rytmem przyrody.

Konkurencyjność turystyki wiejskiej w gminie Miechów przede wszystkim opiera się na miechowskiej kuchni opartej na własnych produktach, w tym na tzw. zdrowej żywności a w miarę potrzeby dostosowanej do wymagań zdrowotnych różnych grup gości. Wzbogacono ją o formy aktywnego wypoczynku (np. spacery, przejażdżki rowerowe, bryczkami, spacery „nordic walking” gry na wolnym powietrzu a także takie jak np. gimnastyka rekreacyjna, itp.) Są to pobyty prozdrowotne - rekonwalescencyjne, potęgujące zdrowie, które są szczególnie korzystne dla osób starszych, ale także dla rodzin z dziećmi. W ramach programu edukacyjnego dla szkół Gmina Miechów może zaproponować wycieczki i pobyty pod nazwą np. „Co z roli wyrasta” oraz oferta kilkugodzinnych wycieczek do gospodarstw agroturystycznych dla grup dzieci w wieku od 6 – 13 lat.

Co nas wyróżnia?
•    Kuchnia regionalna, wyżywienie u gospodarzy oparte na produktach z własnego gospodarstwa lub zdrowej żywności
•    Tradycyjne gospodarstwo rolnicze 
•    Zdrowy mikroklimat i środowisko, atrakcyjny krajobraz 
•    Bogata szata roślinna i zwierzęca, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, źródła czystej pitnej wody
•    Zasoby leśne, rezerwat przyrody „Złota Góra”, kompleks leśny Gawroniec, punkt widokowy Widnica
•    Tereny pod urządzenia rekreacyjne: drogi i ścieżki pod szlaki rowerowe
•    Aktywność społeczności - koła gospodyń wiejskich, koło wędkarskie, koła łowieckie, pszczelarze
•    Tradycja + folklor, m.in. jarmarki ludowe, odpusty, dożynki gminne i powiatowe, imprezy folklorystyczne
•    Kapela folklorystyczna „Lasowiacy”- cykliczne występy
•    Estetyka domów i otoczenia, tradycje ogrodów przydomowych
•    Indywidualne, osobiste podejście do gości
•    Możliwość wypożyczenia rowerów 
•    Przejażdżki bryczkami, wozami, jazda konna
•    Ścieżki i szlaki piesze, rowerowe
•    Możliwość wędkowania, uprawiania myślistwa i udziału w sezonowych pracach kół myśliwskich
•    Ciekawe miejsca historyczne, pomniki, mogiły 

Turystyka pielgrzymkowa i patriotyczna

Turystyka pielgrzymkowa oraz turystyka patriotyczna mają unikalną tożsamość ze względu na wartości historyczne, sakralne i artystyczne gminy Miechów.

Co nas wyróżnia?
•   Bazylika Bożogrobców z unikatową kopią Grobu Bożego (udokumentowany historycznymi przekazami jeden z najstarszych wizerunków Grobu Bożego) oraz nowoodkryte wczesnorenesansowe unikalne freski z około 1530 roku oraz gotyckie malowidła ścienne
•    Bożogrobcy, ich historia i zachowany w liturgii ryt Bożogrobców (tradycyjne obrzędy): droga krzyżowa ulicami miasta, wjazd Jezusa do Jerozolimy, procesja do kościoła św. Krzyża, obchody Triduum Paschalnego, odpusty
•    Kompleks budynków poklasztornych (w tym tzw. zamek generała zakonu)
•    zabytkowe kościoły i zabytek architektury drewnianej – "Dworek Zacisze"
•    historyczna zabudowa miejska Miechowa
•    wystawy o tematyce sakralnej organizowane przez Galerię "U Jaksy"
•    imprezy o tematyce religijnej, np.: Miechowskie Dni Jerozolimy, festiwale i występy chórów kościelnych, koncerty organowe, przeglądy grup kolędniczych i grup jasełkowych 
•    miejsca pamięci związane z walką o niepodległość ojczyzny i uroczyste obchody rocznic historycznych
•    Szlak kościuszkowski – czerwony (od Krakowa przez Racławice Słomniki, Bosutów) - na terenie Miechowa ważny element tego szlaku to "Dworek Zacisze" z ekspozycją pamiątek związanych z Tadeuszem Kościuszko i z regionem
•    Szlak oddziału płk. A. Kurowskiego (Ojców, Skała, Minoga, Czaple Wielkie, Szczepanowice, Jaksice, Miechów, Sosnówka)
•    Szlak I Kompanii Kadrowej, a także kolejnych kompanii strzeleckich Józefa Piłsudskiego (Kraków, Michałowice, Słomniki, Miechów i Książ Wielki oraz Krzeszowice, Skała
•    Miejsca pamięci walk narodowo-wyzwoleńczych -200-letnia historia (liczne pomniki, krzyże powstańcze, tablice, kopce, mogiły)
Cmentarze z mogiłami uczestników walk
•    Pamiątki muzealne, ikonograficzne (ponad 4 tys. obiektów znajduje się w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej w Miechowie, ponadto ok. 2 tys. zbiory w Dworku Zacisze)
•    Obchody rocznic wydarzeń
•    Izby pamięci przy szkołach
•    Plenery fotograficzne i plenery malarskie 
•    Wystawy artystyczne tematyczne
•    Działalność popularyzatorska ze strony stowarzyszeń lokalnych i pasjonatów