Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna A A A RSS pdf drukuj

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie
Plac Kościuszki 7
32-200 Miechów
tel. 41 230 98 16
e-mail: kontakt@biblioteka.miechow.pl
www.biblioteka.miechow.pl

Godziny otwarcia:

Wypożyczalnia dla Dorosłych, czytelnia:                   
Poniedziałek: nieczynne                                                
Wtorek: 10.00-18.00                                                     
Środa: 10.00-18.00                                                        
Czwartek: 10.00-18.00                                                  
Piątek: 10.00–18.00                                                        
Sobota: 9.00-14.00                                                        
Niedziela: nieczynne

Oddziały dla Dzieci:
Poniedziałek: 10.00-17.00
Wtorek: 10.00-18.00
Środa: 10.00-18.00
Czwartek: 10.00-18.00
Piątek: 10.00-18.00
Sobota: 9.00-14.00
Niedziela: nieczynne

Filia Osiedlowa ul. M. Konopnickiej 21
Poniedziałek: 11.00-17.00
Wtorek: 10.00-17.00
Środa: 10.00-17.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: nieczynne
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Filia w Bukowskiej Woli:
Poniedziałek: 8.00-10.00
Wtorek: nieczynne
Środa: nieczynne
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: nieczynne
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Fila w Zagorzycach:
Poniedziałek: 13.00-16.00
Wtorek: nieczynne
Środa: nieczynne
Czwartek: 13.00-16.00
Piątek: nieczynne
Sobota: 16.00-18.00
Niedziela: 16.00-18.00

Projekt ''Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora''

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw ObywatelskichCzas realizacji projektu: 01.06.2012-31.12.2012

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie i Mieście Miechowie. W trakcie projektu powstało Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora, które znajduje się będzie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miechowie. Przeprowadzone zostaną w ramach Centrum zajęcia komputerowe oraz 3 ścieżki edukacji obywatelskiej: Miechowianin, Obywatel i Przedsiębiorca. Zajęcia komputerowe mają stanowić blok wprowadzający do dalszej pracy, gdyż każda ścieżka edukacji obywatelskiej bazować będzie na wykorzystaniu nowych technologii. W ramach ścieżki Miechowianin uczestnicy pogłębią swoją wiedzę o historii i tradycji Ziemi Miechowskiej, będą mieli także możliwość realizacji projektów badawczych, których celem będzie pogłębienie mniej znanych obszarów wiedzy o ich "małej ojczyźnie". W ramach ścieżki Obywatel zrealizowane zostaną zajęcia dotyczące praw i obowiązków obywatela, jak również profesjonalne warsztaty dziennikarskie. Następnie uczestnicy będą mogli zrealizować projekty dziennikarskie w celu opisania aktualnych wydarzeń w powieciei skomentowania ich z punktu widzenia jego najstarszych obywateli. W ramach ścieżki Przedsiębiorca uczestnicy będą mogli zaznajomić się z podstawami zarządzania projektami, jak również zjawiskiem animacji społeczno-kulturalnej. Następnie będą mogli opracować i zrealizować projekty aktywizacji społeczno obywatelskiej wraz z młodszymi mieszkańcami Ziemi Miechowskiej. Do udziału w zajęciach zaproszonych zostanie 60 mieszkańców Gminy i Miasta Miechów w wieku 50+. W samym Centrum dostępny będzie sprzęt, który każdy zainteresowany będzie mógł wypożyczyć celem dalszej rozbudowy strony. W ramach zawartych z partnerem umów rozwojowych Centrum ma działać przynajmniej 5 lat po zakończeniu projektu. Opracowane w ramach projektu materiały dydaktyczne mają ułatwić kontynuowanie działań edukacyjnych w kolejnych latach działalności Centrum, po zakończeniu projektu.


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie


Wykład Małgorzaty Szot-Wróblewskiej


Małgorzata Kalicińska - spotkanie autorskie


„Powroty sentymentalne” - spotkanie z poezją Janiny Bergander