Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna A A A RSS pdf drukuj

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie
Plac Kościuszki 7
32-200 Miechów
tel. 41 383 10 86, 41 383 43 15
e-mail: biblioteka@miechow.com
www.biblioteka.miechow.pl 

Wypożyczalnia dla dorosłych: 
- posiada bogaty księgozbiór, na który składa się kolekcja dzieł beletrystycznych - literatury polskiej i tłumaczonej, księgozbiór naukowy, książki anglojęzyczne
- posiada katalogi kartkowe: alfabetyczny autorski, dziedzinowy (według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej) i kartotekę przedmiotową
- wypożycza do domu książki i czasopisma - na zasadach określonych w regulaminie 

Oddział dla dzieci:
- posiada książki z literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży, wśród nich nowości wydawnicze z literatury polskiej i tłumaczonej, książki typu informacyjnego, poradnikowego
- posiada kasety magnetofonowe z kursem języka angielskiego
- oferuje kilka tytułów czasopism, min. Komputer Świat, Cogito, Victor, Filipinka, Miś
- udostępnia do domu swoim czytelnikom książki i czasopisma
- posiada katalog kartkowy: alfabetyczny autorski i tytułowy oraz katalog dziedzinowy, a także kartotekę przedmiotową: pojęć geograficznych i wydarzeń historycznych

Czytelnia:
- posiada bogaty księgozbiór podręczny – duży wybór słowników, encyklopedii, leksykonów, informatorów, roczniki statystyczne
- posiada – aktualizowany na bieżąco księgozbiór naukowy i popularnonaukowy z wszystkich dziedzin wiedzy
- posiada kolekcję wybitnych dzieł literatury pięknej – polskiej i tłumaczonej oraz księgozbiór regionalny
oferuje prasę – dzienniki i czasopisma, w tym prasę regionalną i lokalną, prasę społeczno – polityczną, czasopisma kulturalne,fachowe bibliotekarskie i kobiece
- udostępnia nieodpłatnie bazę prawną „Ustawodawca”, umożliwiając dostęp do najnowszych polskich aktów prawnych
- udostępnia bazę „Przewodnik Bibliograficzny” za lata 1976 – 2003 na CD
- posiada archiwalne numery Dziennika Ustaw i Monitora Polski
- gromadzi dokumenty życia społecznego
- udostępnia uchwały Rady Miejskiej Miechowa i Rady Powiatu Miechowskiego oraz materiały informacyjne dotyczące Unii Europejskiej
- umożliwia korzystanie z komputerów i Internetu/na zasadach określonych w Regulaminie
- prowadzi kartoteki kartkowe: informacji lokalnej, regionalną, przedmiotową i fachową, kartoteki wycinków prasowych oraz wypożyczenia międzybiblioteczne

Godziny otwarcia:
Wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia:                   
Poniedziałek – nieczynne                                                
Wtorek: 10.00-18.00                                                     
Środa: 10.00-18.00                                                        
Czwartek: 10.00-18.00                                                  
Piątek: 10.00–18.00                                                        
Sobota: 9.00-14.00                                                        
Niedziela: nieczynne

Oddziały dla Dzieci:
Poniedziałek: 11.00-17.00
Wtorek: 9.00-16.00
Środa: 11.00-17.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 11.00-17.00
Sobota: 9.00-14.00

Filia osiedlowa os. XXX-lecia:
Poniedziałek: 11.00-17.00
Wtorek: 10.00-17.00
Środa: 10.00-17.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: nieczynne
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Filia w Bukowskiej Woli: 
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 15.00-18.00
Środa: 11.30-15.30
Czwartek: 11.30-15.30
Piątek: nieczynne
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Fila w Zagorzycach:
Poniedziałek: 13.00-16.00
Wtorek: nieczynne
Środa: nieczynne
Czwartek: 13.00-16.00
Piątek: nieczynne
Sobota: 16.00-18.00
Niedziela: 16.00-18.00

Historia biblioteki

Miechowska biblioteka wyrosła z potrzeb kulturalno-oświatowych społeczności Ziemi Miechowskiej. Jest najstarszą z bibliotek działających na tym terenie. Początki jej powstania sięgają czasów zaboru rosyjskiego, do którego należał Miechów. W 1906 roku Macierz Szkolna zorganizowała społeczną bibliotekę, która szybko zdobyła sobie popularność w mieście oraz okolicy. Jej pracę przerwała I wojna światowa. W 1921 roku z inicjatywy inteligencji i miejscowych działaczy oświatowych powstało Towarzystwo Miłośników Książki. Jego członkami byli min. profesorowie miechowskiego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki. To właśnie Towarzystwo z funduszy społecznych powołało do życia nową Bibliotekę a składki członkowskie przekazywano na jej działalność. Biblioteka uzyskała lokal w wymienionym Gimnazjum. Na jej czele stanęła żona starosty powiatu miechowskiego Maria Wasiak. Jako absolwentka Wydziału Bibliotekarskiego Wszechnicy Warszawskiej osobiście kierowała pracami bibliotecznymi, wkładając wiele wysiłku i energii. Pani Wasiak odgrywała dużą rolę w życiu kulturalnym miasteczka jako czynna i energiczna działaczka społeczno-oświatowa. Uzyskała dla Biblioteki lokal w budynku poklasztornym, a także fundusze z Sejmiku Powiatowego na działalność tej placówki. Zakupiono nowe książki i w 1924 roku zatrudniono pracownika do prowadzenia Biblioteki - Panią Marię Fihel.

Biblioteka ze społecznej przekształciła się w Bibliotekę Publiczną przy Wydziale Kultury Sejmiku Miechowskiego. Pani Maria Fihel rozszerzyła działalność Biblioteki Miejskiej obejmując zasięgiem oddziaływania okoliczne wsie. W 1924 roku zorganizowała jeszcze Centralę Bibliotek Ruchomych, tzw. Biblioteki Ruchome ze stałymi kompletami książek, które drogą wymiany wędrowały od wsi do wsi powiatu miechowskiego. Biblioteki Ruchome działały początkowo przy szkołach powszechnych i poza nimi były jedynymi ośrodkami oświaty na wsiach. Pogłębiający się kryzys gospodarczy i wzrastające bezrobocie w latach trzydziestych wpłynęły na los Biblioteki. Rada Powiatowa cofnęła jej subwencję. Przed Biblioteką stanęła groźba zamknięcia. Maria Fihel odwołała się do ofiarności swoich czytelników. Wprowadzono stałe opłaty i dobrowolne ofiary na rzecz Biblioteki. Do wybuchu II wojny światowej placówka działała w oparciu o fundusze społeczne. W chwili wybuchu wojny księgozbiór wynosił 5.294 woluminy. Było to duże osiągnięcie na owe czasy.

Władze okupacyjne zaczęły dążyć do zlikwidowania Biblioteki, przeprowadziły kontrolę księgozbioru i zamknęły Bibliotekę. Główna część księgozbioru została uratowana przez Marię Żechowską i Aleksandrę Wróblewską, które potajemnie przeniosły go do swoich mieszkań. Pani Maria Fihel podjęła trud uzyskania od władz okupacyjnych zezwolenia na prowadzenie Biblioteki. Placówka wznowiła legalnie swoją działalność pod koniec 1940 roku. Pani Maria Fihel, ryzykując życie włączyła do księgozbioru lektury potrzebne do tajnego nauczania, które udostępniała czytelnikom aż do końca okupacji. W roku 1945 księgozbiór wynosił 6.579 woluminów, z Biblioteki korzystało 738 czytelników.

W 1948 roku Biblioteka otrzymała pomieszczenie odpowiadające jej potrzebom, przy ulicy Warszawskiej 2. W 1953 roku księgozbiór liczył 10.000 woluminów, w tym 4.000 - beletrystyka, 3.000 - literatura dla dzieci i młodzieży i 3.000 - literatura popularnonaukowa.W związku z reformą administracyjną kraju Biblioteka w latach 1955-56 została włączona w strukturę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 1973 r. utworzona została filia biblioteczna na os. XXX-lecia PRL w Miechowie, a w dwa lata później, w roku 1975 wyłączono ze zbiorów Biblioteki Miejskiej księgozbiór dla dzieci i młodzieży, tworząc Filię dla dzieci i młodzieży, specjalizującą się w obsłudze młodego czytelnika. Utworzona została również filia książki społeczno-politycznej. Po kolejnej reformie administracyjnej kraju w 1975 roku biblioteka zaczęła spełniać zadania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Miechowie - pełniąc do roku 1989 również funkcje Oddziału Terenowego Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, a następnie Rejonu Bibliotecznego, sprawując opiekę merytoryczną nad gminnymi bibliotekami w: Charsznicy, Kozłowie, Książu Wielkim, Pałecznicy, Racławicach i Słaboszowie. Równocześnie w strukturę Biblioteki włączono 5 filii wiejskich gminy Miechów: w Bukowskiej Woli, Jaksicach, Nasiechowicach, Parkoszowicach i Zagorzycach. W 1975 roku Biblioteka prowadziła 8 filii bibliotecznych oraz 15 punktów bibliotecznych, zarejestrowała 4.600 czytelników, zanotowała 72.405 woluminów wypożyczeń, a jej zbiory wraz z filiami wynosiły 53.643 woluminy. Kolejna, czwarta filia biblioteczna na terenie miasta powstała w 1980 roku - jako specjalistyczna Filia Muzyczna, przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną w Miechowie. Sieć biblioteczna Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy pracowała w omówionym składzie do roku 1990, w którym zlikwidowano filię książki społeczno-politycznej, jej zbiory po gruntownej selekcji trafiły do biblioteki macierzystej. W latach 1995-6 trzy filie wiejskie (w Jaksicach, Nasiechowicach i Parkoszowicach) Uchwałą Rady Miejskiej zostały przekształcone w biblioteki szkolno-publiczne i włączone w strukturę organizacyjną szkół podstawowych w tych miejscowościach. Zbiory Filii Muzycznej przekazano bibliotece przy Państwowej Szkole Muzycznej w Miechowie. Stan sieci bibliotecznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Miechowie w końcu 1996 roku przedstawiał się następująco: dwie filie w mieście, dwie filie biblioteczne na terenie wiejskim (w Bukowskiej Woli i w Zagorzycach) oraz dwa punkty biblioteczne.

W 1998 roku Biblioteka otrzymała od władz miasta własny lokal, przestronny i estetyczny, o powierzchni 492m2. Znajdują się w nim: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci (przekształcony z Filii Dziecięcej), Czytelnia, Dział Gromadzenia i Opracowania oraz administracja.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku w wyniku wprowadzenia reformy administracyjnej biblioteka znalazła się w Województwie Małopolskim. Od roku 2000 na mocy porozumienia zawartego między Zarządami Powiatu i Gminy Biblioteka pełni funkcję Biblioteki Powiatowej dla sieci Bibliotek Gminnych Powiatu Miechowskiego i przybiera nazwę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie.Mówiąc o dziejach tej Książnicy należy podkreślić ogromny wkład osób kierujących jej działalnością: Pani Marii Fihel - pierwszej etatowej bibliotekarki, kierownika Biblioteki Miejskiej w latach 1924-1973, pani Zofii Karg - kierownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 1955-1973, pana Józefa Śmiałka - dyrektora PiMBP w latach 1973-75, a następnie dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w latach 1975-1995.Zbiory biblioteczne gromadzone przez wiele lat wynoszą obecnie: •książki - 81.906 wol.•czasopisma - 193 wol.•zbiory specjalne - 299 jednostek.

Zawierają literaturę piękną w bogatym wyborze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową, druki XIX-wieczne, regionalia, czasopisma bieżące (28 tytułów) systematycznie uzupełniane pod kątem zaspakajania potrzeb i zainteresowań czytelniczych użytkowników Biblioteki. Z naszych usług obecnie korzysta 4.930 czytelników (w mieście - 4.511), którzy w ubiegłym roku wypożyczyli 61.165 woluminów książek i czasopism (w mieście - 57.981 wol.), odwiedzając bibliotekę 35.259 razy. Szczegółowej informacji o zbiorach dostarczają katalogi: alfabetyczny - autorski i tytułowy, rzeczowy - systematyczny i przedmiotowy.

W Bibliotece można skorzystać z Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Za jej pośrednictwem można sprowadzić książki, których nie ma w zbiorach biblioteki. Z tej wygodnej formy od lat korzystają osoby studiujące. Rozpoczęto gromadzenie zbiorów obcojęzycznych, głównie literatury pięknej w języku angielskim. Osoby niewidome i słabo widzące mogą korzystać z książek mówionych. Działalność informacyjna biblioteki prowadzona jest głównie w oparciu o zbiory czytelni oraz o zbiór regionaliów. W Czytelni można korzystać z 28 tytułów czasopism bieżących. Popularyzując książkę i czytelnictwo Biblioteka prowadziła wiele ciekawych form pracy z czytelnikiem. Organizowano spotkania z ludźmi nauki, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, przygotowywano interesujące wystawy. W Bibliotece miało swą siedzibę Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, w ramach którego prowadzono Studium Literaturoznawstwa. Za popularyzację literatury współczesnej w 1988 roku Bibliotece przyznano "Złoty Wawrzyn" oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W ogólnopolskim konkursie czytelniczym "Ojczyzna - Naród - Społeczeństwo" czytelnicy naszej biblioteki 2-krotnie znaleźli się w gronie laureatów. Za popularyzację wiedzy teatralnej Biblioteka zdobyła również wiele wyróżnień. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowywane w ostatnich latach wystawy książek: "Cenne książki z XIX wieku w zbiorach Biblioteki", wystawa pamiętników pod hasłem "Żadna historia wierną tak być nie może jak pamiętnik..", wystawa literatury czeskiej i słowackiej pt.: "Pieśń o ziemi ojczystej", roczników czasopism z lat 50 i 60 pt. "I któż by w drukowane nie wierzył gazety?", wystawa poświęcona Maciejowi Słomczyńskiemu , wystawa albumów malarskich pt. "Podróże po muzeach Polski i świata". W latach 1999-2000 zorganizowano spotkania autorskie: z Michałem Jagiełłą, Wiesławem Myśliwskim, Zbigniew Święchem, Dorotą Terakowską, Mieczysławem Czumą i Leszkiem Mazanem (połączone z promocją książki "Pępek świata nazywa się Kraków"), Józefem Baranem. W bieżącym roku czytelnicy spotkali się z Adamem Ziemianinem, Janiną Bergander i Witoldem Ślusarskim. Rozwojowi czytelnictwa sprzyjają ogłaszane corocznie przez bibliotekę konkursy czytelnicze. "Moje wakacje z książką", "Książka dla mojego przyjaciela", "Wieś Reymontowska - tradycja i kultura", "Parada bohaterów Jana Brzechwy", "Radość czytania", "Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - to przykłady konkursów z ostatnich dwóch lat, które cieszyły się powodzeniem wśród czytelników. Przygotowując dzieci do przyszłego korzystania z biblioteki prowadzone są dla nich zajęcia z książką: głośne czytanie i opowiadanie bajek, rysowanie, malowanie, lepienie z modeliny i plasteliny ulubionych bohaterów książkowych. Współpracując ze szkołami podstawowymi i średnimi Biblioteka prowadzi przysposobienie biblioteczne i czytelnicze poprzez organizowanie cykli lekcji bibliotecznych. W roku 2000 zakupiono podstawowy sprzęt komputerowy i rozpoczęto tworzenie bazy danych o księgozbiorze. Jest to etap wstępny w procesie komputeryzacji biblioteki przewidzianej na kilka lat. Biblioteka współpracuje z lokalnymi mediami, w których promuje swoją działalność, informacja o pracy biblioteki systematycznie dociera do mieszkańców powiatu. Przychylność jaką okazują bibliotece władze samorządowe miejskie i powiatowe pozwala rzetelnie pełnić jej funkcje głównej biblioteki Powiatu Miechowskiego, być ważną instytucją kulturalno-oświatową i informacyjną, sprawnie i nowocześnie funkcjonować.

Projekt ''Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora''

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw ObywatelskichCzas realizacji projektu: 01.06.2012-31.12.2012

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie i Mieście Miechowie. W trakcie projektu powstało Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora, które znajduje się będzie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miechowie. Przeprowadzone zostaną w ramach Centrum zajęcia komputerowe oraz 3 ścieżki edukacji obywatelskiej: Miechowianin, Obywatel i Przedsiębiorca. Zajęcia komputerowe mają stanowić blok wprowadzający do dalszej pracy, gdyż każda ścieżka edukacji obywatelskiej bazować będzie na wykorzystaniu nowych technologii. W ramach ścieżki Miechowianin uczestnicy pogłębią swoją wiedzę o historii i tradycji Ziemi Miechowskiej, będą mieli także możliwość realizacji projektów badawczych, których celem będzie pogłębienie mniej znanych obszarów wiedzy o ich "małej ojczyźnie". W ramach ścieżki Obywatel zrealizowane zostaną zajęcia dotyczące praw i obowiązków obywatela, jak również profesjonalne warsztaty dziennikarskie. Następnie uczestnicy będą mogli zrealizować projekty dziennikarskie w celu opisania aktualnych wydarzeń w powieciei skomentowania ich z punktu widzenia jego najstarszych obywateli. W ramach ścieżki Przedsiębiorca uczestnicy będą mogli zaznajomić się z podstawami zarządzania projektami, jak również zjawiskiem animacji społeczno-kulturalnej. Następnie będą mogli opracować i zrealizować projekty aktywizacji społeczno obywatelskiej wraz z młodszymi mieszkańcami Ziemi Miechowskiej. Do udziału w zajęciach zaproszonych zostanie 60 mieszkańców Gminy i Miasta Miechów w wieku 50+. W samym Centrum dostępny będzie sprzęt, który każdy zainteresowany będzie mógł wypożyczyć celem dalszej rozbudowy strony. W ramach zawartych z partnerem umów rozwojowych Centrum ma działać przynajmniej 5 lat po zakończeniu projektu. Opracowane w ramach projektu materiały dydaktyczne mają ułatwić kontynuowanie działań edukacyjnych w kolejnych latach działalności Centrum, po zakończeniu projektu.

Projekt ''Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych''

Projekt został dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Wartość całkowita projektu: 1 153 104,51 zł Wartość dofinansowania: 864 828,38 zł

Biblioteki powiatu miechowskiego otrzymały 114990,19 zł dofinansowania przy wkładzie własnym 39104,67 zł, w tym PiMBP w Miechowie otrzymała 43776,55 zł dofinansowania przy wkładzie własnym 14721,28 zł.

Celem projektu, realizowanego od stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. było wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych do zarządzania zbiorami bibliotecznymi 33 bibliotek z 5 powiatów małopolski: gorlickiego, miechowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i olkuskiego (85 łącznie z filiami). Dla wspomnianych bibliotek został uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwala na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz katalogowych www.projekt33.sowwwa.pl

W ramach projektu dla bibliotek powiatu miechowskiego zakupiono ogółem 16 licencji nowoczesnego programu bibliotecznego SOWA 2 oraz 14 komputerów stacjonarnych z czytnikami kodów kreskowych.Dla Gminy i Miasta Miechów zakupiono :8 licencji programu bibliotecznego SOWA 2, w tym: PiMBP w Miechowie – 5, Filia Osiedlowa – 1, Filia w Bukowskiej Woli – 1, Filia w Zagorzycach – 1, 9 komputerów stacjonarnych z czytnikami kodów kreskowych, w tym :PiMBP w Miechowie – 6, Filia Osiedlowa – 1, Filia w Bukowskiej Woli – 1, Filia w Zagorzycach – 1, 1 drukarkę termotransferową do drukowania kodów kreskowych dla PiMBP w Miechowie.

Projekt ''Ziemia Miechowska - Moja Mała Ojczyzna''

Projekt został zrealizowany na terenie powiatu miechowskiego w okresie w okresie od 01.11.2009 do 28.02.2010 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem przedsięwzięcia była PiMBP w Miechowie.Koordynatorami projektu byli ze strony PiMBP w Miechowie dyrektor Maria Słuszniak, ze strony Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku Włodzimierz Barczyński, zaś ze strony Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z Oddziałem w Miechowie Stanisław Piwowarski. Efektem realizacji zadania jest książka pn „Ziemia Miechowska – moja mała ojczyzna”. Duży wkład w pracy nad publikacją miał również rzecznik starostwa powiatowego Ryszard Nasada, który sprawdził ją pod kątem poprawności językowej, ortograficznej, gramatycznej i stylistycznej.

W ramach projektu w bibliotece organizowano cykliczne spotkania w celu przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych. Celem warsztatów było uaktywnienie nauczycieli i uczniów do podejmowania twórczych zadań związanych z opracowywaniem materiałów dydaktycznych i metodycznych z zakresu edukacji regionalnej. W pracy nad projektem zaangażowanych było więc 22 nauczycieli oraz 33 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu miechowskiego. Książka na którą bibliotece udało się pozyskać ze środków EFS ponad 48 tyś. złotych ukazała się w nakładzie 5 tysięcy bezpłatnych egzemplarzy. Projekt był odpowiedzią na inicjatywę lokalnych organizacji z trenu powiatu miechowskiego podejmujących działania na rzecz kultury i dziedzictwa regionalnego, gminnych ośrodków kultury, lokalnych władz oraz przede wszystkim środowiska nauczycielskiego, którzy dostrzegają konieczność rozwijania świadomości uczniów w zakresie dziedzictwa narodowego i regionalnego.Projekt wiązał się bezpośrednio z ochroną i kształtowaniem lokalnej tożsamości kulturowej i regionalnej ziemi miechowskiej oraz wspiera realizację edukacji regionalnej na II i III etapie kształcenia (gimnazja i szkoły średnie).

Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej

W globalizującym się świecie coraz większe znaczenie odgrywają miasta i metropolie. Ludzie gromadzą się w olbrzymich skupiskach zdobywając wykształcenie, podążając obraną przez siebie ścieżką kariery. Międzynarodowe korporacje wkraczają ze swoją kulturą organizacji w business parki wprowadzając nieograniczoną niemalże mozaikę stylów życia, zachowań, kultur. W tym rozpędzającym się pociągu uniformizacji, czyli stopniowego upodabniania się do siebie ludzi z różnych kręgów świata coraz istotniejsza staje się troska o pamięć

„tych małych ojczyzn” z których pochodzimy i w których mieszkamy. Ziemia miechowska jest taką właśnie „małą ojczyzną” o znamienitej historii, niezwykłych baśniach i historiach, trochę zakurzonych, trochę nieodkrytych. 

„Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej” jest projektem zainicjowanym przez Bibliotekę Publiczną w Miechowie oraz PTTK oddział w Miechowie, realizowanym przy współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej „Meritum”. Centrum ma być innowacyjnym ośrodkiem szkoleniowo-badawczym, napędzanym pracą, zaangażowaniem, inicjatywą i kreatywnością samych mieszkańców miechowa.

Centrum rozpocznie swoją działalność dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach realizowanego projektu zorganizowane zostaną 3 ścieżki szkoleniowe: Młody Miechowianin, Młody Obywatel oraz Młody Przedsiębiorca.

W ramach ścieżki Młodego Miechowianina 25 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiatu miechowskiego weźmie udział w 15 spotkaniach z regionalistami, historykami, kulturoznawcami odkrywając historię, kulturę i tradycję ziemi miechowskiej. Następnie zorganizowane zostaną 3 wyprawy badawcze, w trakcie których młodzież będzie rozmawiała ze starszymi mieszkańcami powiatu, będzie robić zdjęcia, ale i skanować stare fotografie, przeglądać kroniki, badać inskrypcje. Zebrane w dzięki temu materiały umożliwią ponownie odkrycie i utrwalenie sekretów ziemi miechowskiej, z punktu widzenia jej młodych mieszkańców.

Ścieżka Młodego Obywatela zapozna równie liczną (czyli 25 osób) grupę młodych mieszkańców powiatu miechowskiego z prawami i obowiązkami obywatela Rzeczpospolitej, ale i swojego województwa, powiatu gminy. Przedstawione zostaną prawa i obowiązki konsumenta, osoby niepełnoletniej i pełnoletniej. Przeprowadzony zostanie także warsztat metod i technik dziennikarskich. Następnie uczestnicy ścieżki szkoleniowej będą mieli możliwość rozpoczęcia praktyki dziennikarskiej. Wyposażeni w sprzęt do utrwalania informacji (aparaty, kamery, dyktafony) przeprowadzą wywiady z lokalnymi politykami, urzędnikami, władzami, przedstawicielami społeczności lokalnej i postarają się opisać i zrelacjonować najważniejsze lokalne historie.

Ostatnia grupa młodzieży rozpocznie szkolenie z zakresu zarządzania projektów, w ramach ścieżki Młody Przedsiębiorca. Zdobyta na szkoleniu wiedza umożliwi im stworzenie projektu na inicjatywę lokalną, organizowaną przez młodzież a skierowaną do szerszej społeczności miechowskiej. Najlepsze inicjatywy, opracowane w ramach programu szkoleniowego otrzymają dotację finansową umożliwiającą ich realizację.

Wszystkie efekty prac młodzieży zostaną umieszczone na stronie internetowej, która ma stanowić interaktywną bazę wiedzy o historii, kulturze, tradycjach ziemi miechowskiej, ale także o aktualnych wydarzeniach dziejących się na jej terenie.

Wszystkie 3 ścieżki szkoleniowe zostaną opracowane i wydane w formie podręczników dla nauczycieli i bezpłatnie przekazane wszystkich szkołom i placówkom kulturalnym w regionie. Dzięki temu mamy nadzieję, że stworzone w ramach centrum programy dydaktyczne będą mogły być w sposób ciągły wplatane w klasyczne programy nauczania, tym bardziej, że naszym podstawowym celem będzie ich skorelowanie z obowiązującymi sylabusami zajęć na lekcjach z historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.

Wspomniane działania to jednak dopiero początek. Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej pragnie się nadal rozwijać, oferować mieszkańcom ziemi miechowskiej coraz więcej rozwijających aktywności, zapraszając jednocześnie do włączenia się w nasze działania, a także możliwość realizowania własnych pomysłów. Każdy może stać się częścią centrum i realizować swoje pasje, do czego serdecznie zapraszamy!

Projekt "Wyrównujemy szanse"

Od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie  we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Przybysławice i Rogów  będzie realizowała projekt „Wyrównujemy szanse”. 

Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

Wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przybysławice i Rogów. W ramach projektu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie – jako partner będzie rozwijała zainteresowania czytelnicze dzieci z kl. I-II ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach. Planowane są spotkania edukacyjne, które ze względu na formę i treść wykraczają poza standardowe lekcje biblioteczne. Zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy, wspierane dodatkowo muzyką. Takie swoistego rodzaju zabawy słowno-muzyczno-ruchowe, których najważniejszym celem będzie wyrobienie nawyku spędzania jak najwięcej wolnego czasu z książką, czyli głośne czytanie; rozmowa na temat przeczytanego tekstu, rysowanie, śpiewanie przerywników muzycznych i oglądanie filmów tematycznie związanych z treścią czytanych i omawianych książek. Planuje się również 2 spotkania – ze strażakiem i pracownikiem Nadleśnictwa z Miechowa. Łącznie przewidzianych jest 15 spotkań po 2 godz., w tym 8 w siedzibie Biblioteki a 7 w Społecznej Szkole Podstawowej w Przybysławicach. Na potrzeby przeprowadzonych zajęć zakupione zostaną książki i filmy edukacyjne oraz artykuły biurowe.


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie


Wykład Małgorzaty Szot-Wróblewskiej


Małgorzata Kalicińska - spotkanie autorskie


„Powroty sentymentalne” - spotkanie z poezją Janiny Bergander