Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Polityka społeczna A A A RSS pdf drukuj

Świetlica Strefa Odkrywania Wiedzy

Świetlica opiekuńczo-specjalistyczna pn.: "Strefa Odkrywania Wiedzy" w Miechowie jest placówką wsparcia dziennego. Placówka nie posiada osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Gmina Miechów. Świetlica funkcjonuje w ramach Referatu Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Karta dużej rodziny

Rodziny, w których jest troje lub więcej dzieci, mogą składać w swojej gminie wniosek o wydanie karty, która daje prawo do zniżek w obiektach sportowych, muzeach czy też komunikacji publicznej. Karta wydawana jest bezpłatnie, bez względu na dochód rodziny.

Rada Seniorów w Miechowie

W dniu 26 marca 2015 roku w Miechowie rozpoczęła działalność Rada Seniorów. Pierwsze posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie. Na spotkaniu, burmistrz Dariusz Marczewski wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Zenonem Czekajem wręczyli radnym listy gratulacyjne.

Centrum Wsparcia Osób Starszych

Informujemy, że Zarządzeniem NR 352/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Miechów z dnia 14.12.2015 r powołano Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie zwane dalej „CWOS”, mające na celu udzielanie kompleksowej pomocy mieszkańcom gminy Miechów, którzy ukończyli 60. rok życia.

Rodzina 500+

Rodzina 500+

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.