27 Wtorek, 27 lutego 2024 Anastazja, Wiktor, Gabriel
Pogoda

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie

W celu złożenia wniosku elektronicznego do Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany.

By złożyc wniosek należy posiadać własne konto na stronie ePUAP w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji (w przypadku braku konta można je utworzyć na w/w stronie).

 

Ważne linki:

na górę

Podziel się: