Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Komunikat Burmistrza o zmianie organizacji pracy Urzędu

czwartek, 26 marca 2020

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2, co wiąże się ze zmianą organizacji pracy Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, a także pracowników samorządowych, podjąłem decyzję, że od godziny 11.00 dnia 16 marca 2020 r. do odwołania - Urząd Gminy i Miasta w Miechowie będzie pracował w trybie pracy wewnętrznej bez przyjęć i obsługi interesantów.

Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie, za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, ePUAP) w normalnych godzinach pracy urzędu.

Dopuszcza się przyjęcia i obsługę klientów w uzasadnionych przypadkach, w szczególności rejestracji zgonów lub innych pilnych spraw (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty).

Telefoniczna rejestracja zainteresowanych następuje z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń. Osoby niezarejestrowane, nie świadczące pracy na rzecz Urzędu, nie mogą przebywać na jego terenie (nie dotyczy najemców lokali w budynku Urzędu).

Wszelkie wnioski/pisma podlegające załatwieniu w Urzędzie należy składać za pośrednictwem wystawionej urny w przedsionku Urzędu.

W ramach działań profilaktycznych od godz. 11.00 dnia 16 marca 2020 r. kasa Urzędu będzie nieczynna do odwołania (za wyjątkiem dokonywania wpłat przez sołtysów Gminy Miechów). Płatności dokonywać można poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta EBOI https://eboi.miechow.eu/eboi/  lub za pomocą bankowości elektronicznej. Nr konta: KBS O/Miechów 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008.

Wszystkie osoby wchodzące do Urzędu zobowiązuje się do stosowania środka odkażającego (dezynfekującego) - dostępnego na parterze w holu.

Zobowiązuje się klientów Urzędu do wypełniania Formularza Ewidencji osób odwiedzających Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w celu weryfikacji zagrożenia.

O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.miechow.eu 

KONTAKT DO URZĘDU

1. Centrala Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, tel.: 41 383 00

40, 41 383 10 03, fax: 41 383 23 78, e-mail: gmina@miechow.eu

2. Sekretariat, tel.: 41 383 26 31, 41 383 00 40 wew.10

3. Urząd Stanu Cywilnego, tel.: 41 383 13 58, 41 383 00 40 wew. 21

4. Straż Miejska, tel.:41 380 75 02, tel. komórkowy: 502 636 680

5. Wydział Organizacyjny i Kadr, 41 383 00 40 wew. 15,20,59,65

6. Sekretarz Gminy 533 828 814 

7. Wydział Finansowy, tel.: 41 383 00 40 wew. 22, 26, 27, 55, 57, 68      

8. Kasa Urzędu, wew. 26, 

9. Skarbnik Gminy, tel.: 41 383 10 05

10. Referat Podatków,tel.: 41 383 00 40 wew. 51, 58, 60, 64

11. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego tel.: 41 383 00 40 wew.18, 56, 66, 67, 72

12. Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego, tel.: 41 383 00 40 wew. 28, 46, 63, 69

13. Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska, tel.: 41 383 00 40 wew. 16, 43, 44,47, 50,54

14. Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych, tel.: 41 383 00 40 wew. 37, 52,62

15. Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego, tel.: 41 383 00 40 wew. 38, 39

16. Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju 41 383 00 40 wew.35, 42, 53

17. Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tel. 41 383 00 40 wew.14

18. Zespół Radców Prawnych tel.: 41 383 00 40 wew.45

19. Adres skrzynki ePUAP /5ke58ly9d6/skrytka

20. Kontakt z Burmistrzem, tel.: 507 093 921 e-mail dmarczewski@miechow.eu

/Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów/

Miechów, 16 marca 2020

Do pobrania:

Podziel się: