04 Niedziela, 4 grudnia 2022 Barbara, Bernard, Krystian
Pogoda

Upamiętnienie żydowskich mieszkańców Miechowa

niedziela, 4 września 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Żydowska Gmina Wyznaniowa w Katowicach zapraszają na upamiętnienie ofiar zbrodniczej Akcji Reinhardt, 4 września 2022 roku o godzinie 11.00, pomnik na cmentarzu żydowskim w Miechowie, Osiedle Żeromskiego.

Po zajęciu terenów II Rzeczpospolitej we wrześniu 1939 roku, Niemcy zgodnie ze swą nazistowską polityką rozpoczęli szerokie represje wobec ludności żydowskiej. W Miechowie, podobnie jak w innych miastach w okupowanym kraju, początkowo ograniczano się do oznaczania Żydów, gwiazdami Dawida, narzucania ograniczeń majątkowych oraz swobód obywatelskich. Zmuszano ich także do pracy przymusowej w warsztatach krawieckich czy przy budowie dróg. W połowie 1940 roku przesiedlono do Miechowa ok. 1000 osób z Krakowa, wśród których byli chorzy na tyfus. Rok 1941, przyniósł silniejsze represje wobec społeczności żydowskiej miasta. W kwietniu 1941 roku utworzono Getto, które miało charakter półotwarty i ulokowane zostało przez Niemców w rejonie Rynku i ulic: Krakowskiej, Słowackiego i Mickiewicza. W lutym 1942 roku z polecenia starosty niemieckiego Alfonsa Kalpersa zamknięto getto i otoczono je murem. Zgromadzeni tam Żydzi mieszkali w bardzo trudnych warunkach sanitarnych i aprowizacyjnych, w obliczu głodu i epidemii.

W maju i czerwcu 1942 roku, spośród zgromadzonych w miechowskim getcie Żydów, wyselekcjonowano ok. 400 osób, które trafiły do getta w Działoszycach. Była to zapowiedź likwidacji getta, która była realizowana etapami w kolejnych miesiącach. W końcu sierpnia wywieziono 600 osób do Słomnik, gdzie zgromadzono kilkanaście tysięcy Żydów z okolicznych miejscowości na podmokłych łąkach, skąd następnie deportowano ich do Bełżca. Kolejny i największy etap likwidacji getta w Miechowie odbył się między 4 a 7 września 1942 roku. Niemcy zamordowali wówczas w Miechowie, między 600 a 1000 Żydów a 2895 deportowano do obozu zagłady w Bełżcu. Na miejscu pozostawiono niewielką grupę Żydów, od 90 do 600 osób, głównie osoby uprzywilejowane oraz osoby segregujące przejęte przez Niemców mienie. Kolejna faza likwidacji getta odbyła się w listopadzie 1942 roku, kiedy to część osób Niemcy zlikwidowali podczas egzekucji w Lesie Chodowskim a część deportowali do obozu w Bełżcu. Pozostawiono przy życiu grupę 35 osób, która miała uporządkować teren getta. Po zakończeniu tego zadania zostali oni zlikwidowani na miejscowym cmentarzu żydowskim. Łącznie przez utworzone w Miechowie getto przeszło ok 4000 Żydów, mieszkańców Miechowa oraz grupy żydów z Krakowa a także z Niemiec, Czech i Austrii.

W miejscu symbolicznym, cmentarzu żydowskim w Miechowie odbędzie się krótka uroczystość upamiętniająca żydowskich mieszkańców Miechowa, którzy zostali zamordowani przez Niemców w ramach zbrodniczej Akcji Reinhardt w Bełżcu.

Podziel się:


na górę