Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Nabór do zespołu koordynującego - Budżet Obywatelski

środa, 6 lutego 2019

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza nabór do Zespołu Koordynującego ds. Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa.

Nabór prowadzony będzie w dwóch kategoriach:

1. Mieszkańcy, którzy ukończyli 15 rok życia – w liczbie 7 (w tym 2 mieszkańców w wieku 15-25 lat).
2. Przedstawiciele organizacji poarządowych – 3 członków organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Miechowa.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 6 do 11 lutego  2019 r. - do godz. 12:00  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie lub przesłać wypełniony i podpisany skan drogą elektroniczną na adres mailowy: gmina@miechow.eu w temacie: „Nabór do zespołu koordynującego ds. BO”.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Wydziale Organizacyjnym i Kadr (pok. 151).

W przypadku większej ilości chętnych zostanie przeprowadzone publiczne losowanie w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej nr 251 UGiM w Miechowie. O godzinie 13.00 nastąpi ogłoszenie składu Zespołu Koordynującego.

Zespół Koordynujący w szczególności:

  • uczestniczy w planowaniu i prowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej budżetu obywatelskiego na terenie miasta Miechów,
  • uczestniczy w weryfikacji głosów mieszkańców oddanych do urn,
  • uczestniczy w ewaluacji procesu wdrażania budżetu obywatelskiego i ewentualnie proponuje zmiany w przyszłorocznej procedurze,
  • zatwierdza listę zadań dopuszczonych do głosowania.

Członkowie Zespołu Koordynującego wykonują swoje prace na rzecz Zespołu nieodpłatnie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich kandydatur.

Więcej informacji na stronie: (oraz na stronie internetowej https://miechow.budzet-obywatelski.org)

Uwaga: Nabór do zespołu koordynującego zostaje przedłużony do dnia 13.02.2019 r. do godziny 12.00

Podziel się: