28 Wtorek, 28 września 2021 Patrycja, Erazm, Augustyn
Pogoda

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

wtorek, 7 września 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Przedsiębiorcy  prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (dotyczy punktów detalicznych) - przypomnienie o terminie wniesienia opłaty.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie przypomina, że zgodnie z art. 11 pkt 7 oraz art. 18 ust. 12 litera  a i b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119) w dniu 30 września b.r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Brak  wniesienia opłaty w obowiązującym terminie zgodnie z art.18 ust.12 pkt.5 wyżej cytowanej ustawy spowoduje wygaśnięciem posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty można dokonać na konto bankowe nr 1708591 0007 0200 0013 8080 0008 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Podziel się:


na górę