Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Powszechny Spis Rolny - od 1 września

poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jest  obowiązkowy. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o swoim gospodarstwie za pomocą trzech kanałów.

Badanie przeprowadzane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne:

 • osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie wymienione podmioty prowadzące gospodarstwa rolne zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadane pytania, albowiem wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o swoim gospodarstwie  za pomocą trzech kanałów:

 1. Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego.
 3. Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w gminnym biurze spisowym, zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczenia wyposażonego w sprzęt komputerowy, w celu dokonania samospisu.

Biuro Spisowe mieści się w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Sienkiewicza 25, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego tel. 41 38 300 40 wew. 72 (Koordynator spisu P. Janusz Siudak).

O co będziemy pytani? Poniżej przykładowe dane, które należy podać w ramach spisu:

 • osoba kierujące gospodarstwem rolnym;
 • położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 • osobowość prawna;
 • typ własności użytków rolnych;
 • rodzaj użytkowanych gruntów;
 • powierzchnia zasiewów według upraw;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 znajdą Państwo:

Podziel się: