24 Piątek, 24 września 2021 Bartłomiej, Jerzy, Bartosz
Pogoda

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

poniedziałek, 25 stycznia 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
                                           
Wydział  Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy i Miasta  w Miechowie informuje, że zgodnie z art. 11 pkt. 7 oraz art. 18 ust 12 litera a i b ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019  poz. 2277) do 31 stycznia, 31 maja  i 30 września danego roku kalendarzowego należy wpłacić ratę opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Równocześnie przypominamy, iż do końca stycznia 2021 roku każdy przedsiębiorca ma obowiązek (art. 11 § 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych uzyskanym za rok 2020 osobno w każdym punkcie sprzedaży. Na podstawie tego oświadczenia zostanie naliczona opłata za korzystanie z zezwoleń w roku 2021. Druk oświadczenia  jest  dostępny na stronie  internetowej  Urzędu  pod  adresem:  www.miechow.eu  w zakładce Co i gdzie załatwić?, jak również jako załącznik do przedmiotowego pisma.

Nieterminowe dokonywanie wpłat, w oparciu o art. 18 ust. 12 pkt. 5 wyżej przytoczonej ustawy spowoduje wygaśnięcie posiadanych zezwoleń. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

W przypadku, o którym mowa w art 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Podziel się:


na górę