Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Rolniku, złóż wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przypomina, że w dniach od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021r., rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Producent rolny posiadający grunty rolne dzierżawione w naszej gminie ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest zobowiązany dołączyć kserokopię umowy lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach.

Do wniosku należy dołączyć faktury (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w miesiącach od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku. 

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz  30,00 zł * Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Prosimy o podawanie we wniosku numeru rachunku bankowego wnioskodawcy oraz numeru telefonu kontaktowego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój nr 208 (II piętro)  tel. 41/3830040 wew. 47.

UWAGA: Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podziel się: