15 Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 Maria, Napoleon, Stefan
Pogoda

Rolniku, złóż wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

środa, 14 lipca 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przypomina, że w dniach od 02 do 31 sierpnia 2021r.,  rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Producent rolny posiadający grunty rolne dzierżawione w naszej gminie ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest zobowiązany dołączyć kserokopię umowy lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach.

 Do wniosku należy dołączyć faktury (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w miesiącach od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

 Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:  100,00 zł * ilość ha użytków rolnych  oraz  30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

Prosimy o podawanie we wniosku numeru rachunku bankowego wnioskodawcy oraz numeru telefonu kontaktowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój nr 208 (II piętro),   tel. 41/3830040 wew. 47.

UWAGA: Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podziel się:


na górę