14 Niedziela, 14 sierpnia 2022 Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
Pogoda

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022

wtorek, 30 listopada 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Informujemy, że zimowym utrzymaniem dróg i ulic administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2021/2022 zajmują się następujący Wykonawcy:

1. W zakresie dróg gminnych, chodników i na terenie miasta (wg wykazu poniżej) Wykonawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o., ul. Racławicka 41,  32-200 Miechów.
telefon do osoby dyżurującej: 793 022 722.

2. W zakresie dróg gminnych  (wg wykazu poniżej) Wykonawca: MARDRUK Marianna Bijak, Ciszowice 36 A, 32-250 Charsznica.
telefon do osoby dyżurującej: 507 137 333.

3. W zakresie os. Parkowego w Miechowie Wykonawca: PHUP MAKS BUD Grzegorz Maksymiuk, ul. Kuźnicy Kołątajowskiej 13C/22,31 - 234 Kraków.
telefon do osoby dyżurującej: 501 557 317. 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych koordynuje przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta  w Miechowie - telefon kontaktowy:  507 137 333.

I. Wykaz ulic gminnych na terenie miasta Miechów – Wykonawca ZWIK sp. z o.o. w Miechowie 
ul.Bema        
Droga od ul. Podzamcze - dz. nr ewid. 1589 oraz za posesją nr 2 – dz. nr ewid. 1590
Droga od ul. Powstańców do bloku Wesoła 2A – dz. nr ewid. 1830/9
Droga od ul. Powstańców – dz. nr ewid. 2194/2 oraz 2200/1
ul.Daneckiej + jezdnia wokół US
ul. Drzymały
ul. Dwernickiego
ul. Folusz
ul. Graniczna
ul. Głowackiego
ul. Jaksy
ul. Jagiellońska
ul. Jagiellońska wjazd do Przedszkola nr 2
ul. Jagiellońska droga wzdłuż bloku 20A oraz Wesoła 2A
ul. Janów Dolny
ul. Janów Górny
ul. Kamienna    
ul. Kilińskiego
ul. 106 Dywizji Piechoty AK do K2 wraz z terenem przed garażami
ul. Kraszewskiego łącznie z drogą  do Biskupic                                                                                 
ul. Kraszewskiego droga przy placu zabaw–dz. nr ewid. 197/4
ul. Konopnickiej + starodroże przy szkole - dz. nr ewid. 1386/3
ul. Kopernika, od ul. Warszawskiej przy ZDP do kładki na ul. Folusz– dz. nr ewid. 465/2 oraz 465/1
ul. Kopernika, od ul. Warszawskiej do skrzyżowania – dz. nr ewid. 458
ul. Kopernika od skrzyżowania do końca ulicy – dz. nr ewid. 503/1 oraz 539/60
ul. Krótka
ul. Ks.Skorupki
ul. Łąkowa
ul. Łukasińskiego z drogą w prawo – dz. nr ewid. 1466/1
ul. Łukasińskiego droga wewnętrzna – dz. nr ewid. 1495
ul. Matejki    
ul. Matejki droga wewnętrzna – dz. nr ewid. 466/1
ul. Mickiewicza
ul. Nowa        
Nowe os. powyżej ul. 106 Dywizji Piechoty AK – dz. nr ewid. 2974/2    
Ulica do ogródków działkowych, od ul. Racławickiej za ogródki działkowe – dz. nr ewid. 2284    
Droga od ul. Kopernika do ul. Folusz – dz. nr ewid. 418    
ul. Ogrodowa
ul. Ogrodowa z drogą do Komorowa
Droga za ul. Ogrodową – dz. nr ewid. 2062
os. Kolejowe droga przy placu zabaw- odcinek dz. nr ewid. 2836
os. Kolejowe    
os. Młodych    
os. Sikorskiego „Na Skarpie”–dz. nr ewid. 1948/39 i 3047
os. Sikorskiego wzdłuż garaży przed blokiem 18 i 19 (odcinek od skrętu do byłej kotłowni K2 do os. Na Skarpie)
os. Żeromskiego – wszystkie uliczki
Pęckowskiego
Plac Kościuszki (bez płatnych parkingów)
ul. Podmiejska
ul. Podmiejska za wiaduktem w lewo – dz. nr ewid. 299
ul. Podmiejska za wiaduktem na ul. Sienkiewicza w prawo
ul. Poprzeczna
ul. Polna wraz z drogą na dz. nr ewid. 2217/3    
ul. Polna za DK nr 7
ul. Prądzyńskiego
ul. Prusa    
ul. Robotnicza    
ul. Rolnicza
ul. Sienkiewicza droga obok Starostwa / Banku PKO
ul. Słoneczna
ul. Służba Polsce
ul. Sobieskiego-Komorów     
ul. Sobieskiego od hydroforni do cmentarza + droga przed garażami do byłej K3 + droga na Stok Południowy do budynku os. Sikorskiego 31 A
ul. Sowińskiego
ul. Spacerowa z drogą do Poradowa                                                         
ul. Szewska od DK nr 7 do ul. Graniczna
ul. Szewska od ul. Traugutta do DK nr 7                                                    
ul. Szpitalna z drogą wewnętrzną do Złotej Jesieni
ul. Szpitalna dojazd do bloku nr 4
ul. Targowa
ul. Topolowa
ul. Traugutta
ul. Walki Zbrojnej
ul. Warszawska obok Domu Pomocy Społecznej
ul. Warszawska za DPS w prawo – dz. nr ewid. 924/19
ul. Warszawska za DPS w prawo – dz. nr ewid. 924/5
ul. Wesoła
ul. Wspólna
ul. Zagrody    
ul. Zielona
Droga od ul. Kilińskiego do ul. Służba Polsce – dz. nr ewid. 1727
ul. Henryka Sienkiewicza – Rynek – ul. Racławicka (od ronda nr 1 do ronda nr 4)
Ścieżka rowerowa od Bukowskiej Woli do kładki na ul. Folusz. 

Wykaz chodników i przystanków do zimowego utrzymania: 

CHODNIKI Pierwsza kolejność utrzymania: 
-Rynek Główny: chodniki zewnętrzne i wewnętrzne wraz ze schodami, zejście do parkingu, dojście do pomnika /oprócz parkingu dla samochodów przy jezdni i parkingu przy pomniku/
-ul. Sienkiewicza: od rzeki Miechówka do ul. Podmiejskiej
-ul. Racławicka:  chodniki na długości Parku Miejskiego /strona północna/ od ul. Polnej do Straży Pożarnej i od budynku Nr 14 do schodów
-ul. Konopnickiej: chodnik od posesji Wspólnoty Mieszkaniowej do budynku KRUS wraz z parkingami przy Szkole Podstawowej nr 1 /strona północna/ oraz od rzeki Miechówka do posesji poza basen miejski /strona południowa/
-ul. Miechowity: ciąg pieszy szerokości 2 mb od Rynku do Placu Kościuszki
-Plac Kościuszki: chodniki okalające Plac i przy pomniku Partyzantów + chodnik przed pomnikiem   Partyzantów przy ul. Sienkiewicza
-ul.Jagiellońska: ciąg pieszy od Rynku do ul. Wesołej oraz chodniki na odcinku po obu stronach przed skrzyżowaniem z ul. Szpitalną, chodnik do kotłowni na ul. Jagiellońskiej 20
-schody na skarpie przy ul. Podzamcze od dworca autobusowego do ul. H. Sienkiewicza
-ul.106 Dywizji piechoty AK: chodniki po stronie północnej
-ul.Daneckiej: cała ulica /bez parkingu przy Urzędzie Skarbowym/
-ul. Sobieskiego: na wysokości Zakładu Chłodniczego /Jamroży/
-ul. Pęckowskiego na wysokości budynków skarpa po stronie wschodniej
-ul. Mickiewicza: chodnik przy placu parkingowym
-Plac parkingowy pomiędzy ul. Poprzeczną a ul. Słowackiego
-Schody w skarpie pomiędzy budynkiem Banku PKO BP a ul. Sienkiewicza
-ul. Skorupki: chodnik przed blokiem nr 4
-ul. Skorupki: schody od bl. Nr 4 do bl. 4A Służba Polsce
-ul. Szpitalna: schody pomiędzy blokiem 2 a 4
-chodnik od ul. Powstańców do bl. Nr 20A ul. Ul. Jagiellońska
-chodnik przy ul. Janów Górny od poczty w stronę ul. Podzamcze
-plac przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta oraz podwórze przed garażami i przy stacji TRAFO
-ul. Szpitalna – chodnik (lewa strona) pomiędzy głównym budynkiem Szpitala Św. Anny, a SOR
-ul. Kolejowa – „zatoka” przed budynkiem dworca PKP, chodniki wzdłuż P&R
-ul. Kraszewskiego /cała długość występowania chodnika Druga kolejność utrzymania:
- ul. Wesoła /oprócz placu targowego/
- ul. Szpitalna: chodnik od ul. Racławickiej do ul. Jagiellońskiej po obu stronach
- ul. Sobieskiego: chodnik od ul. 106 Dywizji Piechoty AK do Szkoły Podstawowej po obu stronach
- ul. Janów Dolny: chodniki od ul. Sienkiewicza do Poczty
- ul. Traugutta: chodnik przy boisku SP oraz przy Szkole Podstawowej /po stronie zachodniej/, chodnik po prawej stronie ulicy
- chodniki koło bloków wspólnot: ul. Szpitalna 2 i 4 oraz ul. Jagiellońska 11 i 13
- Os. Sikorskiego bl. nr 5 i 6: droga dojazdowa (bez parkingów przed blokami)
- ul. Dwernickiego /lewa strona od ul. Szewskiej do ul. Robotniczej i prawa strona od ul. Robotniczej do ul. Bema/
- ul. Szewska /lewa strona od ul. Traugutta do E7/
- ul. Racławicka chodnik przy placu Targowym /pomiędzy Racławicką 58, a placem targowym/.

PRZYSTANKI
Wykaz przystanków komunikacji publicznej na terenie miasta Miechów:
ul. Racławicka obok Parku Miejskiego
ul. Racławicka obok Domu Kombatanta
ul. Piłsudskiego obok cmentarza strona prawa
ul. Piłsudskiego obok cmentarza strona lewa
ul. Kolejowa obok dworca PKP
ul. Powstańców opodal Przedszkola nr 2
ul. Sienkiewicza obok byłej Policji
ul. Warszawska przy ZDP
ul. Warszawska przed skrętem do ul. Podzamcze
ul. Warszawska na wprost kościoła
ul. Racławicka na wprost placu targowego ,,Targowica''
ul. Racławicka obok sklepu ,,Drewbox''
oś. Sikorskiego - obok SP Nr 2
ul. Piłsudskiego za zjazdem na wysypisko
ul. Piłsudskiego po stronie przeciwnej 40 m dalej
ul. Spacerowa 150 m przed trasą nr 7
ul. Spacerowa ok 100 m przed końcem tej ulicy w kierunku Poradowa
ul. M. Konopnickiej na wprost wjazdu do  ZGK
ul. M. Konopnickiej obok Technikum Mechanicznego
ul. B. Prusa obok OSM
ul. Warszawska opodal trasy nr 7  przed wiatą przystankową
ul. Warszawska po przeciwnej stronie drogi
ul. Warszawska na wprost stacji benzynowej
ul. Warszawska zatoczka ok. 200 m przed stacją benzynową
ul. Partyzantów w odległości 80 m od ul. Walki Zbrojnej
przystanki utworzone dla komunikacji miejskiej w Miechowie.

II. Wykaz  dróg gminnych na terenie gminy (Wykonawca - MARDRUK Marianna Bijak, Ciszowice 36 A,  32-250 Charsznica). 
Biskupice – Ligota + Biskupice – Dziadówki Falniowskie          
Biskupice – Kamieniec                                  
Biskupice – Przez Wieś                                       
Bukowska Wola Parcela I               
Bukowska Wola Parcela II    
Brzuchania droga przez pola                            
Brzuchania – Strzeżów    
Brzuchania dz. nr ewid. 653/1 w m. Brzuchania                             
Brzuchania – Zapustka    
Brzuchania - Górki Brzuchańskie
Brzuchania – Przez wieś       
Brzuchania od DP 1213 K
Dziewięcioły – Ścięgna + Dziewięcioły - Dziemięrzyce
Dziewięcioły – Zagaje    
Dziewięcioły – Zielenice    
Dziewięcioły Podlipie    
Falniów Zawodzie – Przez Wieś                                   
Falniów – Wysiołek + Dziadówki Falniowskie – Przez Wieś    
Glinica – Przez Wieś + Glinica Kolonia – Przez Wieś
Jaksice - Parcela
Jaksice Parcela Górna - Podgórze    
Fęflówka – Kalina Mała      
Kalina Lisiniec – Góry Miechowskie
Kalina Las - Odole + Kalina Las – Przez Wieś    
Kalina Mała Stroczyk
Kalina Mała – Parcela    
Kalina Mała Zarzecze z odcinkiem drogi w kierunku wiatraków – dz. nr ewid. 461/1 w m. Kalina Mała            
Kalina Mała – Kalina Lisiniec
Kamieńczyce – Przez Wieś
Komorów dz. nr ewid. 136 w m. Komorów    
Komorów dz. nr ewid. 127 w m. Komorów (STW)
Komorów – Przez wieś    
Nasiechowice – Łany-Nasiechowice    
Nasiechowice – Dziewięcioły    
Nasiechowice – Podpojałowskie    
Nasiechowice – Przemysłowa                                
Nasiechowice – Kamieniec    
Nasiechowice – Janikowice
-Nasiechowice Górka Muniakowska
Parkoszowice - Kresy    
Parkoszowice – Szkoła    
Parkoszowice Łąki    
Podleśna Wola Górna -Józefów       
Podleśna Wola Górna - Zapiecki                                                       
Pojałowice – Celiny                                               
Pojałowice – Podkalenice     
Pojałowice- Rzeczyska                                        
Zagaje Pojałowskie - Sosnówka
Pojałowice – Prandocin + Pojałowice Zagaje
Poradów - Miechów         
Poradów – Przez Wieś                                   
Przesławice – Szczepanowice, od remizy za tory      
Przesławice – Kresy    
Przesławice dz. nr ewid. 458/3 w m. Przesławice    
Przesławice za torami w lewo, dz. nr ewid. 464/1 w m. Przesławice    
Przesławice Sołtysi Koniec    
Przesławice w kierunku lasu    
Przesławice - Góry    
Przesławice dz. nr ewid. 476/2 w m. Przesławice    
Pstroszyce Pierwsze Dziadówki                            
Rozpierzchów – Pstroszyce Pierwsze Kolonia
Pstroszyce Pierwsze „Madera”    
Pstroszyce Drugie Podbukowiec     
Pstroszyce Drugie Sołtys
Pstroszyce Drugie droga od DP 1184 K do P&R PKP    
Siedliska – Przez Wieś                            
Siedliska – Strzeżów
Siedliska przy rondzie
Sławice – Gawroniec    
Sławice Szlacheckie - Sławice Duchowne + Sławice Rzeczyska                                                 
Sławice Szlacheckie Duchowne - Rzeczyska                                     
Sławice Szlacheckie - Wymysłów
Strzeżów Drugi Parcela – Przez Wieś                                       
Strzeżów Drugi - Siedliska                                           
Strzeżów Drugi przy DP 1189 K (kapliczka)    
Szczepanowice – Zagaje Pojałowskie
Szczepanowice Parcela – Glinica + Szczepanowice Parcela – Orłow + Szczepanowice Parcela – Przez Wieś    
Szczepanowice dz. nr ewid. 821/1 oraz 851
Szczepanowice wzdłuż torów                      
Widnica – Podleśna Wola Górna    
Rozpierzchów – Przez Wieś                      
Wymysłów - Gawroniec    
Wymysłów – Przez Wieś    
Zagorzyce dodatki (do posesji nr 77)    
Zapustka – Przez Wieś    
Zarogów - Laskowiec     
Zarogów dz. nr ewid. 394    
Zarogów dz. nr ewid. 390 oraz odcinek drogi na dz. nr ewid. 389/1 do posesji nr 30A                      
Zarogów – Zagaje z drogą do lasu.

Ponadto informuje się  iż,:
 W zakresie dróg powiatowych na terenie gminy i miasta Miechów – Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32 – 200 Miechów telefon do osoby dyżurującej: 41 383 11 61, 41 381 11 98

W zakresie dróg wojewódzkich na terenie gminy Miechów – Zarząd Dróg Wojewódzkich,ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków, Rejon Dróg Wojewódzkich, Jakubowice 75, 32 - 100 Proszowice.
telefon do osoby dyżurującej: 609 704 884


W zakresie dróg krajowych na terenie Gminy Miechów – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kraków, Rejon Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67, 30 – 298 Kraków 
telefon do osoby dyżurującej: 12 285 51 95. 

Podziel się:


na górę