08 Środa, 8 lutego 2023 Piotr, Jan, Hieronim
Pogoda

Kolejne opaski bezpieczeństwa rozdane

czwartek, 13 października 2022
Kliknięcie otwiera galerię

W ramach programu Teleopieki w Gminie Miechów 12 października odbyło się kolejne przekazanie najstarszym miechowianom opasek telemedycznych mogących uratować życie.

Podczas spotkania, które rozpoczął Wiceburmistrz Andrzej Banaśkiewicz oraz Kierownik Referatu Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Magdalena Wilk, seniorzy wzięli udział w szkoleniu dotyczącym obsługi i funkcjonalności opaski. Przedstawiciel firmy SiDLY (producent urządzenia) zaprezentował szczegółową instrukcję obsługi opaski oraz procedurę wzywania pomocy. Rozdano siedemdziesiąt jeden urządzeń. W sumie od początku trwania programu pomocą objętych jest sto dwadzieścia osób.

Opieka na odległość

Teleopieka w Gminie Miechów" to innowacyjny program skierowany do seniorów 65+. Zapewnia „opiekę na odległość" osobom mającym problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu. Realizowany jest w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów" i finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Każdy zainteresowany senior z Gminy Miechów może jeszcze zgłosić się do programu i otrzymać bezpłatną opaskę telemedyczną. Więcej informacji i zapisy prowadzi Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25 pok. nr 214 oraz 215 (II piętro), tel. 41 383 00 40 (wew. 14) lub 534 533 551.

Podziel się:


na górę