Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Model Współpracy – Współpraca na medal

środa, 8 lipca 2015

Zakończył się cykl szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych z terenu gminy Miechów, które odbywały się w ramach projektu pn. „Model współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”.
Zadanie realizowane było przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w partnerstwie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa.

Udział w projekcie umożliwił przeprowadzenie szeregu szkoleń dla lokalnych ngo. Tematyka spotkań obejmowała m.in. zasady poprawnego wypełniania wniosków konkursowych, temat pisania i przygotowania ofert oraz zasady rozliczania i prowadzenia księgowości  organizacji.
W szkoleniach  i indywidualnych konsultacjach z ekspertami, licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Miechów.

W ramach przedmiotowego projektu, przy UGiM powstało Centrum Organizacji Pozarządowych, które ma na celu wsparcie i rozwój lokalnych organizacji.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podziel się:

W tej kategorii: