Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Ogłoszenie o naborach wniosków

środa, 11 lipca 2018

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa  Lokalna Grupa Działaniadziałająca na terenie gmin: Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór  Nr  8/2018 Zachowanie  dziedzictwa lokalnego. Przedsięwzięcie: Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie. 

Wskaźnik produktu-W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów  działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  220 000 złotych.                                                 

Nabór  Nr  9/2018 Budowa lub przebudowa  ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej  lub  rekreacyjnej  lub  kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. 

Wskaźnik produktu-W 2 .2 .1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi 340 000  złotych. Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku  j.s.t. 63.63%).

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:  od  30.07.2018  do  24-08-2018  do godz. 1700

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

Podziel się: