Miechów - Miasto i Gmina

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

piątek, 11 stycznia 2019

Wydział Spraw Obywatelskichi Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy i Miasta Miechów informuje, że zgodnie z art. 11 pkt. 7 oraz art. 18 ust 12 litera a i b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.) do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego należy wpłacić ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Równocześnie przypominamy, iż do końca stycznia 2019 roku każdy przedsiębiorca ma obowiązek (art. 11§4 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych uzyskanym za rok 2018 z osobna w każdym punkcie sprzedaży.

Na podstawie tego oświadczenia zostanie naliczona opłata za korzystanie z zezwoleń w roku 2019. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.miechow.eu w zakładce Co i gdzie załatwić?, jak również jako załącznik do przedmiotowego pisma.
Nieterminowe dokonywanie wpłat, w oparciu o art. 18 ust. 12 pkt. 5 wyżej przytoczonej ustawy spowoduje wygaśnięcie posiadanych zezwoleń.

W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

W przypadku, o którym mowa w art 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Podziel się: