Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Spotkanie inauguracyjne w dziennym Domu Senior +

piątek, 10 stycznia 2020

10 stycznia miechowska Rada Seniorów odwiedziła nowo powstały Dom Seniora zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej w Miechowie. Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów podziękował członkom Rady za zaangażowanie i wsparcie zarówno w zakresie koncepcji funkcjonowania Domu, jak i jego realizacji. Odbyła się także dyskusja w kwestii rekrutacji uczestników, proponowanych zajęć, transportu oraz posiłków.

W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie odpowiedzialni za realizację projektu oraz organizacji pozarządowej Caritas Kielecka ZPOL, która wygrała otwarty konkurs ofert i na zlecenie Gminy Miechów prowadzi placówkę.

Na utworzenie Dziennego Domu Gmina Miechów pozyskała środki finansowe z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 398 818,74 zł w tym 80 procent to dofinansowanie z budżetu państwa.

Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla 15 mieszkańców Gminy Miechów, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Podstawowy zakres usług świadczonych obejmuje między innymi usługi socjalne, opiekuńcze, edukacyjne, podnoszące sprawność fizyczną i kulturalno-oświatowe. Uczestnikom zapewniono także transport na zajęcia oraz ciepły posiłek.

Wciąż trwa rekrutacja. Procedurę rozpoczyna wniosek osoby zainteresowanej złożony na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25 lub przez platformę www.epuap.gov.pl.

Na podstawie złożonych dokumentów pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Następnie wydana zostanie decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w Domu. 

Szczegółowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, pok. 214 oraz 215, tel. 41 383 00 40, wew. 14.

Powstanie Domu Seniora to jeden z elementów polityki senioralnej prowadzonej przez Gminę Miechów.

Podziel się: